Vork en Mes

Sunday, September 30, 2007

Europa voorspelt duurder vlees

De Europese Commissie voorspelt dat vlees volgend jaar tien tot derig procent duurder zal worden. Dat is een logisch gevolg van de stijgende voederkosten in de veehouderij, Volgens Europees Commissaris Mariann Fischer Boel is er op de consumentenmarkt tot op heden nauwelijks iets te merken van een doorrekening van de dure landbouwgrondstoffen. Dat is volgens haar vooral een gevolg van langlopende con­tracten in de dierlijke productieketen.


Europees Commissaris Fischer Boel is echter van oordeel dat de Europese Unie zich moet voorbereiden op een totaal nieuwe situatie om te sterke prijsstijgingen en lege winkelrekken te voorkomen. De landbouwcommissaris oppert daarbij de idee van noodvoorraden voor bepaalde graansoorten en roept Rusland en Oekraïne op de graanhandel geen beperkingen op te leggen.


Volgens interne berekeningen van de Europese Commissie stijgt de prijs van pluimveevlees in de supermarkten volgend jaar in de Europese Unie met 10 procent. De prijs van varkensvlees zou zelfs met 30 procent toenemen. Bij rundvlees zou de prijsstijging in 2008 beperkt blijven tot 7 procent. In Vlaanderen pleiten de veehouders al langer voor hogere consumentenprijzen. Op die manier ontstaat financiële ruimte die de productiekosten van de primaire sector kan dekken.

Saturday, September 29, 2007

Belgische eetgewoonten veranderen weinig

De Belg eet iets minder thuis of aan tafel, slaat al eens vaker een maaltijd over en nuttigt de maaltijd ietsje vaker alleen dan vroeger. Maar een grote verandering in Belgische eetgewoonten is niet vast te stellen. Dat blijkt uit een studie van VUB-onderzoekster Inge Mestdag. Het ideaalbeeld bestaat uit drie maaltijden per dag, op gezette tijden en in familieverband.


De Belgische eetgewoonten beginnen wel een beetje af te wijken van het ideaalbeeld. Er worden vaker maaltijden overgeslagen, er wordt meer buiten de vaste etenstijden gegeten, er wordt iets minder tijd genomen voor een maaltijd en eten gebeurt weleens tijdens andere activiteiten, zoals het televisie-kijken. In vergelijking met de jaren zestig eten Belgen ook vaker alleen en minder samen met de gezinsleden.


Er tekent zich ook een grotere variatie af in waar we eten. De eettafel staat steeds minder centraal, want er wordt meer buitenshuis, op kantoor of in de sofa gegeten. Maar een grote ommezwaai ziet Inge Mestdag niet. De eetgewoonten van de Belgen veranderen, maar volgens haar niet drastisch. Eten blijft in België, dat culinaire genoegens hoog acht, sterk geïnstitutionaliseerd en voorspelbaar.


De traditionele momenten - vooral voor lunch en avondmaal - blijven overeind. Slechts één vijfde van de totale wekelijkse eettijd brengen we alleen door. Ondanks het feit dat de Belg meer spendeert aan buitenshuis eten, de komst van fastfoodrestaurants en eetcafés, blijft eten een huiselijke aangelegenheid. Meer dan driekwart van alle tijd die aan eten wordt gespendeerd, wordt thuis doorgebracht.


Mestdag vond geen verband tussen de makkelijkere toegang tot voeding en alleen eten buiten de normale tijden. Het is niet omdat er een microgolf of een diepvriezer voorhanden is, dat mensen vaker aan self-catering doen of een grilliger eetpatroon vertonen. De gezinssituatie blijft de bepalende factor. Traditionele gezinnen met kinderen houden zich strakker aan het driemaaltijdenpatroon. Ze eten minder buiten de normale etenstijden en laten minder andere activiteiten toe tijdens de maaltijd.


Deze gezinnen eten ook vaker thuis en in elkaars gezelschap. Wie jong is en alleen woont, neemt het minder nauw met het stramien van de drie maaltijden. Werknemers die buiten de normale kantooruren werken, slagen er zelden in om de vaste etenstijden te respecteren.

Friday, September 28, 2007

Wagralin wil 3.000 banen creëren

Wagralin, de nieuwe competitiviteitspool van de Waalse voedingsindustrie, wil de volgende tien jaar 3.000 extra banen scheppen in de sector. Wagralim werd opgericht in het kader van het Marshallplan dat de Waalse economie er opnieuw bovenop moet helpen. De coördinatie is in handen van Fevia Wallonië. Voeding is de tweede grootste werkgever in Wallonië en kent sinds het begin deze eeuw een jaarlijkse groei van 4 procent.


Wagralim heeft nu vier strategische pijlers gedefinieerd die voor de extra banen moeten zorgen en waarvan er duizend rechtstreeks door de competitiviteitspool tot stand moeten komen. Het gaat om gezonde voeding, productietechnologie en bewaring van voedingsmiddelen, bioverpakkingen en duurzaamheid en herwaardering. De Waalse voedingsindustrie was vorig jaar goed voor een omzet van 6,8 miljard euro en 20.000 jobs.


De sector telt 1.600 bedrijven, waarvan 980 artisanale bakkerijen met minder dan 10 mensen personeel. Het doel van Wagralim is om vooral de Waalse voedingsbedrijven aan te zetten om hun expertise uit te breiden in die vier domeinen en ze de nodige instrumenten te geven om dat waar te maken. De industrie wordt gevraagd projecten in te dienen op vlak van onderzoek en ontwikkeling, investeringen en opleiding. De projecten zijn het gevolg van een samenwerking tussen wetenschappers, maar ook stakeholders die actief zijn op het vlak van opleidingen en export.

Thursday, September 27, 2007

Milcobel neemt Antwerpse Kaascentrale over

Het zuivelbedrijf Milcobel neemt een participatie in het kapitaal van de Antwerpse Kaascentrale (AKC) uit Ranst. Milcobel probeert naar eigen zeggen al een tijdje om met zijn activiteiten dieper door te dringen in de keten. Daarnaast behoort consumentenkaas tot de kernactiviteiten van Milcobel. AKC realiseert een omzet van bijna tien miljoen euro en heeft een 35-tal personeelsleden


Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een eigen productieafdeling voor de fabricatie van kaasspecialiteiten. De activiteiten van AKC overlappen gedeeltelijk met die van Kaasimport Dupont, een dochter van Milcobel, maar er zijn ook verschillen. Er zal onderzocht worden hoever er tussen Dupont en de Antwerpse Kaascentrale synergieën tot stand gebracht kunnen worden. Details over de transactie werden niet bekend gemaakt.


AKC is gespecialiseerd in de distributie en rijping van kwaliteitskazen. Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een eigen productieafdeling voor de fabricatie van kaasspecialiteiten, waaronder de merken Paschka en Oliviana. Op korte termijn verandert er niet veel bij het bedrijf. Maar Milcobel zegt wel volop bezig te zijn met het bestuderen van mogelijke synergieën met Kaasimport Dupont.

Wednesday, September 26, 2007

Jacht op blauwvintonijn verboden

De mediterrane landen van de Europese Unie mogen dit jaar niet meer op blauwvintonijn vissen. Dat heeft de Europese Commissie woensdag beslist. Het Europese quotum voor de vangst van deze bedreigde soort is immers al bereikt. De lidstaten mochten dit jaar in totaal 16.779 ton blauwvintonijn vangen. Het voortbestaan van de soort wordt bedreigd door overbevissing, te wijten aan het succes van de blauwvintonijn bij de consumenten, vooral in Japan


Op basis van de door de lidstaten ingezonden gegevens over de gevangen hoeveelheden concludeerde de Europese Commissie dat het quotum voor dit jaar is overschreden. De beslissing treft Cyprus, Spanje, Griekenland en Portugal. De Franse, Italiaanse en Maltese vissers staakten al deze zomer de jacht op blauwvintonijn. De Europese Commissie stelde vast dat de lidstaten het niet al te nauw namen met de rapportering van de gevangen hoeveelheden.


Europees Commissaris Joe Borg kondigde aan dat hij maatregelen zal nemen. Hij wil nog meer onaangekondigde inspecties uitvoeren. Borg sprak ook over compensaties voor lidstaten die hun plafond niet bereikten. Aan lidstaten die zich aan overbevissing bezondigden, kan Borg volgend jaar een kleiner quotum geven. De blauwvintonijn leeft in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan en kan in sommige gevallen tot 4,5 meter lang en 800 kilogram zwaar worden.

Tuesday, September 25, 2007

Co.Br.Ha tegen Belgische tendens in

De brouwerijgroep Co.Br.Ha heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van 2,645 miljoen euro. Dat is een stijging met 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee gaat Co.Br.Ha in tegen de Belgische markttendens. De groei op de Belgische markt is te danken aan de introductie van een nieuw amberkleurig bier Speciale 1900 en de groei van het fruitbier Mystic.


De netto-omzet daalde in de eerste zes maanden met 1,4 procent tot 40,9 miljoen euro. Die daling situeert zich vooral in de private label-verkoop en de export. De daling in dat private label-segment is nog het gevolg van het afstoten van een aantal weinig rendabele contracten. Voor de tweede helft van dit jaar wordt een druk verwacht van het slechte zomerweer en de aanhoudende prijsstijgingen van de grondstoffen.


De bedrijfswinst kent een bescheiden groei van 1,6 procent tot 4,1 miljoen euro. De tweede jaarhelft is voor Co.Br.Ha naar eigen zeggen slecht begonnen. Dat heeft te maken met het slechte weer tijdens de zomermaanden. Ook de aanhoudende stijging van de grondstofprijzen zou over het volledige boekjaar op de bedrijfswinst kunnen wegen. Gerekend wordt op een stabiele nettowinst in vergelijking met vorig jaar.

Monday, September 24, 2007

Aantal voedingswinkels op diepterecord

Het aantal voedingswinkels in België heeft een absoluut dieptepunt bereikt. Eind vorig jaar werden er nog 8.139 winkels, supermarkten en grootwarenhuizen geteld. Dat zijn er 187 minder dan in 2005. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventaris van de Belgische voedingsdetailhandel van het informatiebedrijf AC Nielsen. Het verlies is volledig te wijten aan de sluiting van superettes en traditionele winkels met een oppervlakte van minder dan 400 vierkante meter.


In 1970 waren er in ons land in totaal nog 34.900 voedingswinkels. In 1995 was dat aantal al gezakt tot 13.000. Het aandeel middelgrote winkels steeg wel voor het eerst sinds de jaren negentig. Die sector kende een aangroei met 0,6 procent. Het gaat om warenhuizen zoals Super GB Contact, Proxy Delhaize of Spar. Van dat type kwamen er in België vorig jaar 22 exemplaren bij. Ze maken 26,7 procent van de winkels uit.


Het aandeel van de grote supermarkten bleef stabiel, ondanks de komst van 12 nieuwe winkels. Ze nemen 53,4 procent van het aantal winkels voor hun rekening. Het gaat om winkels als Super GB, Carrefour en Colruyt. Het aandeel van de prijsbrekers, Aldi en Lidl, bleef vorig jaar met 14 procent nagenoeg gelijk, na een sterke groei de afgelopen jaren. Er kwamen nochtans 31 nieuwe vestigingen bij.


De kleinere winkels zoals superettes zijn goed voor 5,9 procent van het totale aantal. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de inflatie, steeg de omzet van de sector vorig jaar wel met 2,2 procent. Dat is één van de betere groeipercentages van de afgelopen tien jaar en het beste van de laatste drie jaar. Indien wel rekening gehouden wordt met de inflatie, dan groeide de omzet 4 procent.

Sunday, September 23, 2007

TerBeke Pluma neemt Berkhout over

TerBeke Pluma, de vleeswarendivisie van de Ter Beke-groep, heeft het Nederlandse Berkhout Verssnijlijn overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 12,5 miljoen euro. Berkhout is één van de grootste Nederlandse specialisten in het versnijden en voorverpakken van fijne vleeswaren. Door deze overname wordt TerBeke Pluma de tweede grootste versnijder en voorverpakker van vleeswaren in Europa.


TerBeke Pluma neemt 100 procent van de aandelen van Berkhout over. Tijdens de volgende twee jaar is nog een aanvullende koopprijs mogelijk, afhankelijk van het behalen van de doelstellingen. Berkhout werd in 1988 opgericht en telt vestigingen in Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht, waar in totaal 160 mensen werken. Het Nederlandse bedrijf zal dit jaar een omzet neerzetten van ongeveer 42 miljoen euro.


De markt van voorverpakte vleeswaren blijft in heel Europa sterk groeien. In Nederland wordt al 92 procent van de charcuterie op die manier verkocht. Het gaat volgens TerBeke ook in België heel hard. Twee jaar geleden werd 40 procent van de vleeswaren op de Belgische markt voorverpakt verkocht, maar dit jaar gaat dit 65 procent. Retailketens hebben volgens TerBeke steeds minder bedieningsactiviteiten in hun winkels.

Saturday, September 22, 2007

Godiva moet minstens één miljard dollar kosten

De Amerikaanse voedinggigant Campbell Soup wil bij de verkoop van zijn Belgische chocoladedochter Godiva één miljard tot anderhalf miljard dollar opstrijken. Godiva behoorde veertig jaar lang tot de Campbell Soup, maar past volgens het concern als luxemerk niet meer in de kernactiviteiten van de Amerikaanse voedinggigant. Campbell wil zich immers concentreren op eenvoudige maaltijden, soepen, gebakken snacks en dranken op basis van groenten.


De geschiedenis van Godiva-chocolade gaat terug tot de jaren twintig van de vorige eeuw. In Brussel opende de familie Draps toen een atelier voor snoep en chocolade. Zoon Joseph Draps stapte op 14-jarige leeftijd ook in de zaak. Hij werkte zich vervolgens op tot meester-chocolatier en zette samen met zijn vrouw een eigen lijn op die hij noemde naar de dappere Engelse lady Godiva.


Kort daarop opende hij een eerste eigen winkel op de Grote Markt in Brussel. Na de tweede wereldoorlog groeide er langzaam een markt voor luxeproducten en in 1958 opende Godiva een eerste winkel in het hartje van Parijs. Acht jaar later vonden de Belgische pralines ook hun weg over de Atlantische Oceaan. Godiva sloeg daarvoor de handen in elkaar met het Amerikaanse voedingsbedrijf Campbell, dat daarvoor een apart distributiebedrijf opzette.


In 1974 nam Campell de Belgische chocolatier helemaal over. Sinds 1968 heeft Godiva twee fabrieken waar de beroemde pralines gemaakt worden. Eén bevindt zich in het Amerikaanse Pennsylvania en één in het Belgische Koekelberg. De Belgische fabriek produceert ongeveer twee miljoen kilo chocolade per jaar, waarvan 80 procent bestemd is voor export.

Friday, September 21, 2007

Unibra werkt verder aan Afrikaanse uitbouw

De Belgische biergroep Unibra heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 5,53 miljoen euro geboekt. Dat betekent een daling van 1,4 procent tegenover een jaar eerder. Onder meer de verkoop van de afdeling Immobilière Industrie is daar de oorzaak van. De cijfers van de nieuwe Guinese afdeling Sobragui werden voor het eerst opgenomen in de resultaten.


Daardoor nam de omzet toe tot procent 10,2 miljoen euro, tegenover 3,5 miljoen euro een jaar eerder. Unibra verwacht dat de brouwerijen in Guinee kunnen blijven groeien aan hetzelfde tempo, zolang er geen politieke problemen de kop opsteken. In april startte de brouwerij Skol in Algerije. Unibra geeft geen vooruitzichten voor het hele boekjaar omdat het resultaat te zeer afhankelijk is van de evolutie op de markten en mogelijke meerwaarden.


Unibra meldt ook dat renovatiewerken in de fabriek in Conakry in Guinea bijna afgerond zijn. De productie in de nieuwe brouwerij van Kissidougou start volgende maand. De constructiewerken in een brouwerij in Algerije door de 50 procent-dochter BSA zijn in de eindfase beland. Ook die brouwerij zou voor eind dit jaar moeten opstarten. De 35 procent-dochter NBM onderzoekt intussen de constructie van een nieuwe brouwerij in Madagascar.

Thursday, September 20, 2007

Kapitaalverhoging bij Bruxelles Gourmand

De keten van voedingswinkels Bruxelles Gourmand heeft één miljoen euro opgehaald in het kader van een private plaatsing. Het geld moet onder meer dienen voor de realisatie van een aantal winkels en voor de opening van winkels waar de merken van de groep te vinden zijn. Bruxelles Gourmand wilde oorspronkelijk al vroeger naar de beurs trekken, maar koos er uiteindelijk voor eerst een private plaatsing te organiseren.


De beursplannen van het bedrijf blijven echter ongewijzigd. Bruxelles Gourmand denkt nu aan maart of april volgend jaar voor zijn beursgang op Alternext. De onderneming wil daarbij drie tot vijf miljoen euro ophalen. Bruxelles Gourmand is in handen van oprichter Philippe Pellegrino (70 procent) en van de Brusselse investeringsmaatschappij GIMB (30 procent). Het bedrijf staat ook dicht bij twee overnames.


Bruxelles Gourmand werd eind 2004 opgericht. Het groepeert de gerenommeerde ambachtelijke Brusselse voedingsbedrijven Matthys & Van Gaever (wild en gevogelte), Northsea (vis), De Boe (koffiebranderij), Langendries (kaas) en Le Cellier du Monde (wijn). Het bedrijf opent wellicht in september volgend jaar een eerste verkooppunt. Bruxelles Gourmand zoekt ook nog partners of overnames in de brood- en de fruit en groentebranche.

Wednesday, September 19, 2007

Mytilus failliet verklaard

Het Oostendse bedrijf Mytilus is door de rechtbank van koophandel failliet verklaard. Het bedrijf was gespecialiseerd in de verhandeling en vooral de verwatering van mosselen. Zo werden er in Oostende Griekse en Canadese mosselen verwaterd. Mytilus was het enige Belgische bedrijf dat deze activiteiten aanbood. Er werkten bij het bedrijf, dat over een modern machinepark beschikt, maar twee mensen meer.


De vennootschap werd in 1996 gesticht door Nederlander Leendert Sies, die nog tot vorig jaar actief was bij het bedrijf. In 2005 nam Mytilus een eerste dockingstation in de Oostendse vismijn in gebruik. Mosselen uit andere landen zouden in speciale containers verwateren en nadien op de markt gebracht worden. Maar kort na de opstart verdwenen de containers en werd van het project niets meer gehoord.


De oorzaak van de problemen zouden dan ook moeten gezocht worden bij niet renderende investeringen. Door de groeiende problemen werkten er bij Mytilus nog maar twee mensen meer. Een Nederlandse bedrijf zou interesse hebben in het moderne machinepark van Mytilus. De laatste kapitaalsverhoging van het bedrijf dateert van juni toen vishandelaar Ronald Torreele uit Mariakerke nog vers kapitaal inbrachten.

Tuesday, September 18, 2007

Puratos opent Innovation Center

Puratos, leverancier van grondstoffen en basisingrediënten voor bakkerijen, heeft in Groot-Bijgaarden een Innovation Center geopend. Om optimaal op de marktevoluties te kunnen inspelen, worden daar continu nieuwe producten uitgetest. Het Innovation Center omvat tevens een laboratorium voor smaakanalyse, waar proefpersonen de nieuwe producten kunnen beoordelen.


Met het laboratorium probeert Puratos zich naar eigen steeds opnieuw uit te vinden en nieuwe producten aan te bieden. Daarbij wordt onder meer gekeken hoe nieuwe samenstellingen zich gedragen. In die ontwikkeling moet volgens het bedrijf ook altijd rekening worden gehouden met de markt. Zo is er op dit ogenblik een trend naar gezonde voeding, zonder dat daarbij toegevingen gedaan mogen worden aan de smaak.


In de kelders werd een laboratorium voor smaakanalyse ingericht. Daar kunnen proefpersonen de nieuwe producten beoordelen. Het laboratorium heeft ook een mobiele versie, ingebouwd in een autobus die in heel Europa zal postvatten aan supermarkten. Ze kan Puratos de voorkeur van de consument naar eigen zeggen testen op het moment van de aankoop. In de kelder van het nieuwe complex werd ook een klein museum ingericht.

Monday, September 17, 2007

Vlaamse mossel is onzin

Vlaanderen en België bieden weinig perspectieven voor grootschalige aquacultuur. Dat zegt professor Patrick Sorgeloos, hoofd van het Laboratorium voor Aquacultuur aan de Universiteit Gent. Bij aquacultuur worden dieren in gevangenschap en op grote schaal gekweekt. Patrick Sorgeloos waarschuwt voor ambitieuze projecten die grote productie, hoge omzetten en veel nieuwe jobs beloven.


Dergelijke initiatieven hebben volgens hem weinig slaagkansen. Vlaanderen heeft er geen goed klimaat voor, want het water is hier meestal te koud. Bovendien ligt de arbeidskost te hoog en zit men met een tekort aan ruimte. Bovendien kan Vlaanderen volgens Sorgeloos vaak niet op tegen veel goedkopere massaproductie van bijvoorbeeld gamba's uit landen zoals Vietnam of China.


Volgens Sorgeloos moeten België en vooral Vlaanderen zich richten op nicheproducten met veel toegevoegde waarde. Daarbij denkt hij onder meer aan voeders, kaviaar of mosselzaad. Een aantal bestaande initiatieven bewijzen volgens hem dat dit mogelijk is. Daarentegen noemt hij een eigen Vlaamse mossel eigenlijk onzin, want de productie daarvan kan in Zeeland een vijfde goedkoper.
Vlaamse mossel is onzin

Vlaanderen en België bieden weinig perspectieven voor grootschalige aquacultuur. Dat zegt professor Patrick Sorgeloos, hoofd van het Laboratorium voor Aquacultuur aan de Universiteit Gent. Bij aquacultuur worden dieren in gevangenschap en op grote schaal gekweekt. Patrick Sorgeloos waarschuwt voor ambitieuze projecten die grote productie, hoge omzetten en veel nieuwe jobs beloven.


Dergelijke initiatieven hebben volgens hem weinig slaagkansen. Vlaanderen heeft er geen goed klimaat voor, want het water is hier meestal te koud. Bovendien ligt de arbeidskost te hoog en zit men met een tekort aan ruimte. Bovendien kan Vlaanderen volgens Sorgeloos vaak niet op tegen veel goedkopere massaproductie van bijvoorbeeld gamba's uit landen zoals Vietnam of China.


Volgens Sorgeloos moeten België en vooral Vlaanderen zich richten op nicheproducten met veel toegevoegde waarde. Daarbij denkt hij onder meer aan voeders, kaviaar of mosselzaad. Een aantal bestaande initiatieven bewijzen volgens hem dat dit mogelijk is. Daarentegen noemt hij een eigen Vlaamse mossel eigenlijk onzin, want de productie daarvan kan in Zeeland een vijfde goedkoper.

Sunday, September 16, 2007

Hot Cuisine naar Verenigde Staten

De voedingsgroep Univeg investeert in een eerste Amerikaanse productievestiging van Hot Cuisine, een specialist in vacuüm verpakte maaltijden. De vestiging zou in januari volgend jaar geopend worden en vooral produceren voor Food Lion en Bloom. Ook Hanaford zal er een aantal producten afnemen. Univeg kocht Hot Cuisine in 2003 over van Carestel. Hot Cuisine werkt al ruim een jaar aan de aanpassing van zijn menu aan de Amerikaanse eetgewoonten.


Met de bouw van de Amerikaanse vestiging is een investering gemoeid van 22 miljoen euro. Univeg investeert ook elders in lasagnalijnen, ovengerechten en stampot, onder meer voor de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn. Univeg verzet jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen ton producten. Daarvan is 45 procent groenten en 55 procent fruit. Het heeft ook een belangrijke bloemen- en plantentak, die een omzet van 300 miljoen euro realiseert.


Delhaize is al enkele jaren bezig met een upgrading van Food Lion. Daarmee wil Delhaize de groep beter bestand maken tegen huidige en aankomende concurrenten. De Hot Cuisine-technologie in de Verenigde Staten is dezelfde als die in Europa, maar de groep werkt al een jaar aan het aanpassen van het menu aan de Amerikaanse eetgewoonten. Food Cuisine werd in 2003 door Univeg overgenomen van Carestel.

Saturday, September 15, 2007

De Bruyker en Marmo fuseren

De Vlaamse vleesverwerkingsbedrijven De Bruyker en Marmo fuseren. De nieuwe groep wordt de tweede grootste speler in de toelevering van voedsel aan cateraars, ziekenhuizen en bedrijfsrestaurants op de Belgische markt. De twee bedrijven vullen elkaar naar eigen zeggen geografisch goed aan. De Bruyker is traditioneel vooral sterk in Oost- en West-Vlaanderen, terwijl Marmo vooral actief is in Vlaams-Brabant en Limburg.


Marmo begon als een slagerswinkel in Averbode. Tien jaar geleden werd het familiebedrijf voor de helft eigendom van Andre De Spiegeleere, terwijl Jan Pauwels de overige 50 procent van de aandelen bezit. Het vleesverwerkend bedrijf breidde in mei dit jaar zijn vestiging in Molenstede nog uit met een extra werkruimte. De twee bedrijven boekten vorig jaar samen een omzet van 44 miljoen euro.


Het fusieconcern heeft ruim 300 werknemers. Op dagen met barbecueweer worden er bij Marmo via interimbureaus ook meer dan zestig tijdelijke werknemers ingeschakeld. Marmo zegt bovendien zijn personeelsbestand jaarlijks met 10 procent uit te breiden. Zeventig percent van de leveringen komt dezelfde dag van de verwerking aan bij de klant. De groep levert zowel in eigen land als in het buitenland.

Friday, September 14, 2007

Kim’s Chocolates verhuist naar Tienen

Chocoladefabrikant Kim's Chocolates verhuist van Aarschot naar Tienen. De verhuis heeft te maken aan een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in Aarschot. In Tienen wordt gestart met een gloednieuwe productlijn, zodat vanaf volgend jaar aan de klanten vijf lijnen kunnen worden aangeboden. De totale oppervlakte van de Tiense vestiging bedraagt 11.000 vierkante meter. Dat is ongeveer drie keer zoveel als de site in Aarschot.


Met de bouw is een investering van 15 miljoen euro gemoeid. Het bedrijf hoopt in april volgend jaar in Tienen de eerste chocolade te kunnen produceren. Kim’s Chocolates heeft ongeveer honderd medewerkers. Voor hen heeft de verhuis geen gevolgen. De chocoladefabrikant realiseert een jaaromzet van 19,2 miljoen euro. De ingebruikname van het eerste deel van de fabriek is gepland voor het begin van volgend jaar. De volledige oplevering is voorzien voor mei volgend jaar.


De komst van het bedrijf past volgens het gemeentebestuur van Tienen perfect binnen de economische perspectieven van de stad op het gebied van functionele voeding. In dat kader is de stad immers bezig met een aantal partners om een thematische wetenschapspark rond voeding te ontwikkelen. Kim's Chocolate sluit daarnaast ook aan bij de traditie die de stad heeft in de voedingsindustrie.

Thursday, September 13, 2007

Univeg neemt Franse Kapoté over

Het Belgische groente- en fruitconcern Univeg neemt het Franse Kapoté International over. Kapoté is vooral actief in Groot-Brittannië en Frankrijk en heeft zich hoofdzakelijk gespecialiseerd in exotisch fruit. Door de overname krijgt Univeg toegang tot de wereldwijde bananenmarkt. De jongste drie jaar is de omvang van Univeg vervijfvoudigd. Dat was het gevolg van een reeks overnames.


De Franse groep Kapoté realiseert een omzet van 230 miljoen euro. Het bedrijf heeft productie-afdelingen in Afrika en Zuid-Amerika. De stichtersfamilie Azoulay heeft er nog steeds de controle, maar de leden zijn ondertussen de zestig gepasseerd. Daarom gingen ze op zoek naar een partner. Univeg stelt dat Katopé perfect complementair is met de eigen activiteiten.


De voornaamste activiteit van Katopé, goed voor een omzet van 230 miljoen euro, is exotisch fruit, zoals mango's, lychees en ananassen. Het bedrijf controleert net zoals Univeg de hele distributieketen tot bij de klant. Die klanten zijn vooral supermarkten. De belangrijkste afzetmarkt van het Franse bedrijf is Groot-Brittannië, waar Univeg niet actief is in groenten en fruit. In de tweede markt, Frankrijk, is de Belgische groep erg klein.

Wednesday, September 12, 2007

De Kluis Hoegaarden blijft open

De brouwerij van Hoegaarden blijft open tot het einde van het jaar. Dat hebben vakbonden en directie bevestigd. Eind 2005 besliste InBev dat de Hoegaarden-brouwerij dicht zou gaan en de productie van het witbier zou overgeheveld worden naar Jupille. Maar van een daadwerkelijke sluiting is geen sprake meer. De Kluis in Hoegaarden wordt uitgebouwd tot de enige specifieke witbierbrouwerij in de hele InBev-groep.


InBev investeert volgend jaar 60 miljoen euro in zijn brouwerijen in Leuven, Jupille en Hoegaarden. De bedoeling is de capaciteit uit te breiden om te voldoen aan de stijgende buitenlandse vraag naar Belgische merken. De witbierproductie, die de voorbije twee jaar deels werd overgebracht naar Jupille, keert daarom terug naar Hoegaarden. In Jupille en Leuven wordt de capaciteit om pilsbier te brouwen opgedreven.


De beslissing is opmerkelijk, want eind 2005 werd bekend gemaakt dat brouwerij De Kluis zou gesloten worden. De productie werd gedeeltelijk overgebracht naar Jupille, maar daar bleek men er niet in te lukken de kwaliteit van het witbier op peil te houden. Daarom werd de sluiting van De Kluis alsmaar uitgesteld. Nu werd beslist de productie van het witbier in Jupille volledig te staken en opnieuw over te brengen naar Hoegaarden.


De beslissing de Hoegaarden-brouwerij weer volledig te benutten en op te waarderen levert 30 banen op. Daarmee komt de tewerkstelling in Hoegaarden weer op het niveau van twee jaar geleden. In Leuven en Jupille leveren de investeringen geen extra banen op. In Hoegaarden moet de vernieuwde brouwerij in de lente van volgend jaar op volle kracht draaien.

Tuesday, September 11, 2007

Duvel haalt 40 procent uit export

De brouwgroep Duvel Moortgat heeft over de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van 5,7 miljoen euro. Dat is een stijging met 17,6 procent. De omzet groeide met 20,6 procent tot 42,6 miljoen euro. De omzetgroei voor iets minder dan de helft te danken aan Brasserie d'Achouffe, dat in september vorig jaar werd overgenomen. Zonder Brasserie d'Achouffe bedraagt de organische omzetgroei 12,2 procent.


De omzet van Duvel steeg met 7,5 procent, terwijl de abdijbieren van Maredsous met 18 procent vooruit gingen. Bel Pils kende een stijging met 12 procent, terwijl Vedett 44 procent groei kende. De Tsjechische dochter Bernard boekte een omzetstijging van 11 procent, Brewery Ommegang in de Verenigde Staten groeide met 43 procent. De Chouffe-bieren kenden een omzetstijging van 40 procent.


In Nederland, waar de Achouffe-bieren al goed gekend zijn, steeg de verkoop van Duvel Moortgat met 31 procent. In de Verenigde Staten was er een omzetgroei van 41 procent. Zonder Achouffe zou dat 32 procent geweest zijn. In Frankrijk ging de omzet 25 procent omhoog, tegen 17 procent zonder Achouffe. In Groot-Brittannië bedroeg de omzetstijging 15 procent met Achouffe en 14 procent zonder het Waalse bier. Het aandeel van de buitenlandse activiteiten in de groepsomzet is gestegen van 38 procent tot 40 procent.

Monday, September 10, 2007

Madrigo vernoemd in Duits vleesschandaal

Een aanzienlijk deel van de 150 ton rot vlees die in Duitsland in pita döner werd verwerkt, werd doorverkocht door de firma Madigro uit Brugge. Duitsland is sinds vorige week in de ban van het grootste voedselschandaal ooit. Daar werd 150 ton rot vlees tegen grove winst verkocht aan kebabzaken en opgegeten door consumenten. Madrigo ontkent van de fraude op de hoogte te zijn geweest.


De fraude zou gebeurd met de medewerking van Madigro uit Brugge, een voedingsbedrijf dat ook slachtafval verhandelt. Half juli werd 20,3 ton vanuit de firma Sonac in Bad Bramstedt naar het slachthuis Wertfleisch in Wertingen getransporteerd. Dat had nooit mogen kunnen, want de Europese Unie ziet streng toe op het gescheiden houden van slachtafval en vlees voor menselijke consumptie.


Het rot vlees werd door Sonac verkocht aan Madigro, dat het daarop verder verkocht aan de firma Wertfleisch. Die verkocht het vlees aan talloze kebabhandelaars in Berlijn. Madrigo zegt echter niet te kunnen weten hebben dat het slachtafval in de Duitse voedselketen zou terechtkomen. Het Voedselagentschap bevestigt dat er een onderzoek tegen Madigro werd gevoerd, maar zegt te kunnen garanderen dat het rot vlees nooit in de Belgische voedelketen is terechtgekomen.


Volgens een document van het Rapid Alert System for Food and Feed, de Europese controledienst, heeft het wel weinig gescheeld. Op 24 augustus werd in Duitsland 11,4 ton rotzooi onderschept die eveneens na een papieren omweg bij Madigro geschikt zou zijn gemaakt voor consumptie. Het document zou België vermeld hebben als destination of deliveries.

Sunday, September 09, 2007

Belovo investeert in eierproductie

Belovo, gespecialiseerd in producten op basis van eieren, investeert 20 miljoen euro. Daarmee kan het bedrijf uit een herstructurering klimmen die twintig banen heeft gekost. Belovo stelt vandaag een honderdtal mensen tewerk, van wie een vijftigtal in Bastenaken, twintig in Vlaanderen en een dertigtal in het buitenland. Het geld is onder meer afkomstig van de investeringsbank WCI, terwijl ook de Waalse regering drie miljoen euro leent.


De steun heeft als doel van Belovo een wereldleider te maken in de productie van het cholestorolarme Columbus-ei en in de extractie van proteïnen op basis van eieren, een product dat in de farmaceutica, de cosmetica en moedermelksubstituten gebruikt wordt. Met de investering zal ook een nieuwe fabriek in Bastenaken opgestart worden voor de ontwikkeling van producten met een hoge toegevoegde waarde.


Momenteel voert Belovo dergelijke producten al uit naar 54 landen. Op korte termijn zouden er in Bastenaken twintig jobs bijkomen. In maart van dit jaar kondigde de directie van Belovo nog aan dat er veertig banen moesten verdwijnen. Een tekort van 2,5 miljoen euro lag aan de basis van de beslissing om de banen te schrappen. Die besparingsmaatregel moest de toekomst van het bedrijf veilig stellen.

Saturday, September 08, 2007

Erkenning voor Vlaams-Brabantse tafeldruif

De Europese erkenning voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif zit in een eindfase. Dat heeft Vic Laureys, voorzitter van de Vlaams-Brabantse provincieraad en gewezen burgemeester van Hoeilaart, gemeld op basis van informatie die hij ontving van Vlaams minister-president Kris Peeters. Verwacht wordt volgens hem dat de erkenning in de loop van volgend jaar gerealiseerd zal zijn.


Het betreft de erkenning 'Beschermde Geografische Aanduiding' (BGA), die begin dit jaar ook de Geraardsbergse mattentaart te beurt viel. De erkenning impliceert dat de Vlaams-Brabantse tafeldruif nog enkel mag worden geproduceerd in de druivenstreekgemeenten Huldenberg, Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Terhulpen mits het volgen van een productdossier. Het moet de verkoop ervan ondesteunen.


Toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme maakte in maart vorig jaar de aanvraag tot erkenning over aan de Europese Commissie. Na het beantwoorden van vragen door de vereniging De Serredruif en het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaamse Gewest vond er in mei van dit jaar bilateraal overleg plaats met de Europese Commissie. Binnenkort wordt de registratieaanvraag gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie, gevolgd door een bezwaarprocedure.

Friday, September 07, 2007

La Place begint met Belgisch offensief

De Nederlandse restaurantketen La Place Europa investeert een miljoen euro in een eerste vestiging in België. Daarvoor werd gekozen voor het nieuwe complex van de Antwerpse Stadsfeestzaal. Voor La Place-topman Paul Bringmann is deze stap de aanzet voor een expansie in het buitenland. Het Antwerpse restaurant is volgens hem chiquer dan de Nederlandse vestigingen en serveert een keur aan typisch Belgische producten.


Bringmann verwacht dat het Belgische La Place meteen winst gaat maken. Belgen zijn volgens hem gewend om vaker buiten de deur te eten, terwijl er ook veel minder bedrijfsrestaurants zouden zijn dan in Nederland. La Place is een dochter van de Nederlandse supermarktketen Vroom & Dreesmann. La Place promoot zich met een gezonde keuken, zijn versheidsconcept en de transparantie.


La Place zegt niet te werken met diepvriezers of blikgroenten. Al het vlees, vis en groenten worden dagvers aangevoerd. Daarom wisselt het menu elke dag, op uitzondering van enkele klassiekers. Het eten wordt ook klaargemaakt in een open keuken en dus zichtbaar voor elke klant. La Place presenteert elke dag ongeveer 65gerechten, die afwisselen volgens het verse dagaanbod. Het heeft daarvoor binnen het concept 1.500 verschillende recepten.

Thursday, September 06, 2007

Lotus legt nadruk op eigen merken

Lotus Bakeries zal de verkoop van de distributiemerken verder afbouwen en zijn omzetgroei steeds meer laten dragen door de eigen merken. De koekjesbakker zal de volgende maanden onder meer investeren in een marketingcampagne voor Lotus Peperkoek, dat op de Belgische markt werd gelanceerd. De integratie van het overgenomen Nederlandse Peijnenburg verloopt volgens Lotus volgens plan


Lotus-topman Matthieu Boone zegt dat de introductie van de peperkoek in België volgens plan verloopt, maar wenste daar geen verdere details over te geven. De lancering van Lotus Peperkoek in België is volgens Boone wel een succes. Het marktaandeel van Lotus Peperkoek neemt volgens Boone gestaag toe en haalt ook de doelstelling van percentages in de winkelrekken.


Lotus Bakeries heeft tijdens het eerste halfjaar een omzet gerealiseerd van 106,5 miljoen euro. Dat is een stijging met 40,1 procent. De nettowinst bedroeg 9,9 miljoen euro, wat een stijging betekent met 141,6 procent. Lotus Bakeries zegt nog wel steeds te worstelen met de stijgende prijzen voor grondstoffen zoals bloem, vetstoffen, chocolade, stropen en verpakkingsmaterialen. Die zullen wegen op de rendabiliteit in het tweede halfjaar.

Wednesday, September 05, 2007

Fountain recupereert marktaandeel

Sinds begin dit jaar mag het Belgische drankautomatenbedrijf Fountain weer klanten van Nestlé benaderen. Na het contractverlies met Nestlé en de daarbijhorende schadevergoedingen mocht Fountain een jaar lang geen Nestlé-klanten benaderen. Sinds dat opnieuw wel weg, werkt Fountain samen met het Italiaanse illycaffè. Het terugwinnen van marktaandeel zit volgens Fountain-topman Pascal Wuillaume op schema.


Wuillaume heeft het daarbij op enkele duizenden nieuwe klanten. Verder zegt hij dat Fountain volop bezig is aan een transformatie van een industrieel bedrijf met een beperkt aanbod, naar een commercieel bedrijf met een totaalpakket. Ook wordt gestart met machines die niet met oploskoffie, maar met vers te malen bonen werken. Fountain plaatst en onderhoudt drankmachines in bedrijven van vijf tot vijftig werknemers.


De groep voorziet ook in de vullingen voor de automaten, gaande van koffie, thee tot soep en chocolademelk. Fountain zegt volop bezig te zijn aan de transformatie van een industrieel bedrijf met een beperkt aanbod, naar een commercieel bedrijf met een totaalpakket. Over het eerste halfjaar realiseerde Fountain een omzetgroei van 6,1 procent tot 19 miljoen euro. De nettowinst daalde met 75 procent tot 774.000 euro, maar werd vorig jaar positief beïnvloed door schadevergoedingen van Nestlé.

Tuesday, September 04, 2007

Unibra in handen van Red House

De vennootschap Red House heeft in twee transacties 83,2 procent van het kapitaal van de Belgische biergroep Unibra verworven. De transacties hebben een waarde van bijna 74 miljoen euro en gebeurden onder de beurskoers. Dat blijkt uit een melding bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Het is niet duidelijk wie er achter Red House schuil gaat.


Unibra onstond in 1960 na het samenvoegen van vier Congolese brouwerijen door zakenman Michel Relecom. Later kwam daar nog één brouwerij in Congo en één in het West-Afrikaanse Guinée bij. Na de dood van Relecom in 1994 besliste Unibra zijn Congolese activiteiten te verkopen en zich meer toe te leggen op de aandelenportefeuille en vastgoed in België en de Verenigde Staten.


In 2003 kondigde Unibra aan dat het zich opnieuw zou toeleggen op zijn historische brouwerijactiviteit in Afrika. Unibra verkoopt in Afrika een aantal lokale biermerken, zoals Guilux in Guinée, maar ook het internationale merk Skol. De controle over Unibra, dat bier brouwt in verschillende Afrikaanse landen, zat tot het verschijnen van Red House nog steeds bij de familie Relecom.

Monday, September 03, 2007

Ter Beke wil Fresh Meals verder ontwikkelen

De versevoedingsgroep Ter Beke-Pluma wil rustig verder werken aan de uitbouw van zijn afdeling Fresh Meals. Daarvoor werd tijdens de eerste helft van dit jaar zwaar geïnvesteerd in een nieuwe productielijn in Marche en Famenne. In totaal investeerde Ter Beke het voorbije halfjaar al 11,9 miljoen euro. Een aantal weinig rendabele contracten in Frankrijk werden stopgezet.


Ter Beke benadrukte tijdens de voorstelling van de jaarcijfers te kiezen voor de ontwikkeling van Fresh Meals, die het voorbije halfjaar een omzetgroei van 6 procent realiseerde. In dat kader moet ook het stopzetten van de overnamegesprekken rond Normandie Plats Cuisines (NPC) gezien worden. Het Franse bedrijf voldeed volgens Ter Beke-topman Luc De Bruyckere helemaal niet aan de vereisten.


Ter Beke heeft over het eerste halfjaar een omzet behaald van 177,4 miljoen euro. Dat is een stijging van 18,8 procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 2,6 miljoen euro, wat een stijging met 9,7 procent betekent ten opzichte van vorig jaar. Die omzetgroei heeft Ter Beke in de eerste plaats te danken aan de vleesverwerker Pluma, die in maart 2006 werd samengevoegd met de vleeswarendivisie van Ter Beke.


De afdeling FreshMeals, onder meer bekend van het merk Come a Casa, zette de trend van de voorbije jaren voort en realiseerde een omzetstijging van 6 procent. Ter Beke stelde ook het afgelopen halfjaar een aantal contracten in Frankrijk, die te lage marges realiseren, te hebben kunnen stopzetten of heronderhandelen. Dat zal volgens het bedrijf een positieve impact hebben op de cijfers in het tweede halfjaar.

Sunday, September 02, 2007

Natte zomer slecht voor Spadel

Na de slechte zomermaanden verwacht de water- en frisdrankengroep Spadel dat het verkoopvolume over het hele jaar lichtelijk lager zal uitkomen dan over het voorbije jaar. De verkoop in juli en augustus had duidelijk te lijden onder de ongunstige weersomstandigheden in Noordwest-Europa. Ook de bedrijfswinst zal lager. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt ter gelegenheid van de voorstelling van zijn jaarcijfers.


Het verkoopvolume van Spadel steeg in het eerste halfjaar met 5,9 procent, terwijl de nettowinst met 71,9 procent steeg tot 12,2 miljoen euro en de omzet met 8,6 procent aangroeide tot 119,4 miljoen euro. De stijging is volgens Spadel te danken aan een betere mix van verkochte producten. De merken Spa, Bru en Brecon Carreg wisten hun marktaandeel te verstevigen in het eerste halfjaar.


Bovendien had de uitzonderlijk warme aprilmaand een gunstig effect. De verkoop in juli en augustus had daarentegen duidelijk te lijden onder de ongunstige weersomstandigheden in Noordwest-Europa. De verkoopcijfers van juli staan dan ook in schril contrast met die van de hittegolfmaand van juli vorig jaar. De groep gaat er daarom van uit dat het verkoopvolume in 2007 lichtjes lager zal uitkomen dan vorig jaar.

Saturday, September 01, 2007

PIVA krijgt eerste vrouwelijke directeur


Ann Cleemput neemt bij de start van het nieuwe schooljaar de leiding Provinciaal Instituut Voedingsbedrijven Antwerpen (PIVA). Ann Cleemput is de opvolgster van Rogier Gysemans, die negen jaar lang directeur was van de school, die vaak bestempeld wordt als de referentie op het gebied van horecaopleidingen. Ann Cleemput was al vier jaar adjunct-directeur van de school.


Tijdens het directeurschap van Rogier Gysemans kregen de gebouwen een grondige facelift en werden ze aangepast aan de noden van een moderne steeds evoluerende maatschappij. Tevens voerde hij een uniform in. Dat was een heet hangijzer, maar is inmiddels meer dan aanvaard. Rogier Gysemans zorgde ook voor de oprichting van de afdeling toerisme, als logische toevoeging aan een hotelschool.


Sinds twee jaar kent de PIVA weer een groeiend leerlingenaantal. Rogier Gysemans startte ook in het buitenland een aantal Europese projecten op die de school internationale bekendheid gaven. De jongste vier jaar werkte Rogier Gysemans nauw samen met zijn adjunct Ann Cleemput. Daarvoor stond ze als leerkracht Frans verscheidene jaren voor de klas en was nadien actief als remedial teacher en als vertrouwenspersoon.


Ann Cleemput wordt de eerste vrouwelijke PIVA-directeur. Zij wil in eerste instantie het masterplan van de school afwerken, maar ook aandacht besteden aan de renovatie van de speelplaatsen, de toegang tot de school en de parking. De invoering van nieuwe didactische methoden en evaluatievormen, vooral op het gebied van attitudes, staan eveneens op het programma.