Vork en Mes

Monday, December 31, 2007

Zeebrugse Visveiling investeert in diepvries

De Zeebrugse Visveiling (ZV) wil dit jaar 2,5 miljoen euro investeringen in nieuwe vissorteermachines. Deze investering komt bovenop de 1 miljoen euro uitbreidingswerken voor het European Fish Centre (EFC). Daar zijn op dit ogenblik honderd visverwerkende bedrijven actief. De uitbreiding moet volgens algemeen bestuurder Marc Bekaert inspelen op de groeiende containertrafiek en klaar zijn om diepgevroren vis te verwerken en te verdelen.


Het nieuwe logistieke centrum zal een oppervlakte hebben van 6.000 vierkante meter en gespecialiseerd zijn in diepvriesproducten voor de visserij en voedingssector. Volgens gedelegeerd bestuurder Marc Bekaert moet dit nieuwe complex een toegevoegde waarde hebben voor de sector. Met het nieuw logistiek centrum is het de bedoeling een extra service aan te bieden aan de bedrijven die er gevestigd zijn.


Op het European Fish Centre zijn er heel wat bedrijven die naast de verwerking van visproducten zich ook specialiseren in bereide producten. Met de nieuwe faciliteiten wil de Zeebrugse Visveiling ookspelen op een tendens binnen de markt van diepvriesproducten. “Wij stellen vast dat Noordzeevis in diepvriesvorm wordt verhandeld in China en zijn ervan overtuigd dat ook opslag en verhandeling van gespecialiseerde voeding ook in Zeebrugge kan gebeuren,” aldus nog Marc Bekaert.

Sunday, December 30, 2007

Tongprijs is gehalveerd

De massale aanvoer van tong heeft het voorbije jaar de prijs doen dalen in de Zeebrugse Vismijn. Daardoor blijft de jaaromzet iets beneden de 50 miljoen euro. Het voorbije jaar werd bijna 11.000 ton vis aangevoerd in de Zeebrugse vismijn. De aanvoer komt van eigen vloot en koeltransporten van buitenlandse agentschappen die vooral naar Zeebrugge komen voor de gunstige prijzen.


Johan Van de Steene, algemeen directeur van de Zeebruse Vismijn, is de aanvoer gestegen met vijftig procent, waardoor de omzet iets minder uitvalt. Hij wijst erop dat er jaarlijks 33 miljoen kilogram ton mag worden gevist. Nederland mag daarvan bijna de helft opvissen. Hij voegde er aan toe dat de aanvoer de jongste maanden erg hoog lag doordat er veel tong aanwezig is in de Noordzee.


De Nederlanders brengen hun vangst graag in Zeebrugge aan de wal, want de Zeebruges Vismijn heeft een traditie opgebouwd van hoge tongprijzen. “Dit vertaalt zich evenwel niet naar de consument,” aldus Johan van de Steene. “Daardoor gaan de prijzen in de vismijn naar beneden. Gemiddeld ligt de prijs tussen de 10 en 12 euro per kilogram, maar die is nu gehalveerd.”

Saturday, December 29, 2007

Voedsel wordt veel te duur

Landbouwproducten zijn dit jaar gemiddeld veertig procent duurder geworden, tegenover negen procent het jaar daarvoor. Dat is voor de Food and Agriculture Organisation (FOA), de organisatie voor voeding en landbouw van de Verenigde Naties, het signaal om de noodklok te luiden. De FAO voert daarbij aan dat voedsel voor te burger te duur wordt. Nu al moeten moeten tientallen landen ingrijpen om voedsel betaalbaar te houden.


Volgens de FAO heeft de wereld nog nooit in een dergelijke situatie gezeten. Alle landbouwproducten, behalve suiker, worden snel duurder. In Marokko, Guinea, Jemen, Mauretanië, Mexico, Oezbekistan en Senegal gingen mensen de straat op uit protest tegen stijgende voedselprijzen. De FAO pleit dan ook voor maatregelen om de prijsstijging af te remmen en de landbouwproductie op te voeren.


Zevenendertig landen hebben nu al internationale steun nodig om de bevolking van voldoende voedsel te voorzien. Twintig ervan liggen in Afrika, negen in Azië, zes in Midden-Amerika en twee in Europa (Moldavië en Tsjetsjenië). In minstens 22 andere landen zijn maatregelen genomen om voedsel betaalbaar te houden. Daarvan liggen er acht in Afrika, zeven in Azië, vier in Zuid-Amerika, twee in Europa (Bosnië en Kroatië) en één in Centraal-Amerika.

Friday, December 28, 2007

Suikerfabriek Moerbeke-Waas gaat dicht

De suikerfabriek in Moerbeke-Waas wordt gesloten. Dat heeft de directie van Iscal Sugar op een ondernemingsraad bekend gemaakt. Door de sluiting dreigen er 95 banen te verdwijnen. De sluiting is volgens de directie onder meer het gevolg van de hervorming van de Europese suikermarkt. De fabriek in het Waalse Fontenoy blijft wel behouden. De werknemers hebben verbolgen gereageerd op de mededeling.


Volgens de vakbonden voelen de personeelsleden zich uitgeknepen als citroenen omdat de fabriek wordt gesloten terwijl er net een zeer goede suikercampagne werd afgesloten. Als protest heeft het personeel één suikersilo bezet. Daardoor wordt de helft van de productie van de voorbije campagne geblokkeerd. Er zullen met de landbouwers die bieten aanleveren, overeenkomsten gesloten worden waardoor zij van de overheid een compensatie ontvangen.


De voorbije jaren gingen ook de afdelingen van Iscal Sugar in Veurne en in Frasnes onherroepelijk dicht. De fabriek in Moerbeke-Waas heeft echter één van de beste campagnes sinds jaren achter de rug. Er werd 176.000 ton geproduceerd. Het is volgens de vakbonden frustrerend dat gewacht werd tot na de campagne, als er geen werk meer is voor de arbeiders, om de sluitingsintentie bekend te maken.

Friday, December 14, 2007

UA start met drank- en drugsbeleid

Volgend academiejaar wil de Universiteit Antwerpen starten met een alcohol- en drugsbeleid voor zijn studenten. Na een onderzoek aan de universiteit van enkele maanden geleden is gebleken dat ongeveer één op de tien mannelijke studenten tekenen vertonen van problematisch alcoholgebruik. Eén op de zes studenten zou zich wekelijks laten gaan en deelnemen aan een partijtje ‘comazuipen’.

In Engeland is het fenomeen al langer bekend onder de noemer binge drinking. Om daaraan tegemoet te komen voor de studenten hier lanceerde de UA een eerste project via zijn website en die van de geassocieerde hogescholen. Studenten zullen worden aangemoedigd om hun drinkgedrag te evalueren. Nadien zal ook voor drugs een vergelijkbaar project worden uitgewerkt.

Guido Van Hal, faculteit geneeskunde: ‘In het hoger onderwijs werd er tot nu toe van uitgegaan dat studenten oud en zelfstandig genoeg zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook op dit niveau blijkt nood te zijn aan begeleiding en advies.’ Zo blijkt dat de meeste van de drinkende studenten denkt dat de anderen meer drinken dan zijzelf en baseert daarop zijn drankgebruik. In werkelijkheid is dat nauwelijks het geval. (LD)

Thursday, December 13, 2007

Bio-kippen gezonder en magerder

Uit een onderzoek van de Nederlandse ministeries van Landbouw en Voedselkwaliteit blijkt dat kippen die leven van biologisch voer minder dik worden en sneller herstellen van ziektes en andere aandoeningen. De onderzoekers hebben hiervoor twee jaar lang twee generaties bio-kippen onderzocht.

Volgens projectleider en arts Machteld Huber lag het biologische voedsel aan de basis van de gezondheid van de kippen. Dat biologische voedsel bevat immers tien procent minder eiwit dan gangbaar voer, waardoor de kippen sneller herstelden van gezondheidsproblemen.

In de toekomst hopen de onderzoekers ook bij zoogdieren zulke tests te kunnen uitvoeren. Daarvoor willen ze beginnen bij varkens, omdat die het meest op mensen gelijken. Op langere termijn wil men uiteindelijk ook de menselijke soort onderwerpen aan zo’n soort onderzoek. Zo zal duidelijk worden of biologisch voedsel ook voor de mens uiteindelijk gezonder is. (LD)

Wednesday, December 12, 2007

Voedsel werd in één jaar 4.4 procent duurder

In het jaar 2006 zijn de prijzen van voeding gemiddeld 4.4 procent duurder geworden. Enkele producten zaten daar zelfs fel boven, zoals deegwaren. Volgens Fevia, de federatie van de voedingssector, zal de prijsstijging zich niet meteen voortzetten. De Belgische voedingsindustrie kende in 2006 een groei van de omzet, de productie, de investeringen en de export. Toch blijkt 2006 één van de slechtste jaren qua rendement van de afgelopen tien jaar.

De zwaarste impact zou ondertussen achter de rug zijn. De prijzen van de landbouwgrondstoffen, die een serieuze stijging kenden, lijken nu onder controle te zijn. Toch is het voorbarig om op een daling van de prijzen te hopen. Dat zou de voedingssector zelf in de problemen brengen. Buiten de chemische sector stelt de voedingsindustrie het meeste aantal mensen te werk. Ten opzichte van 2005 daalde dit aantal wel met 0.5 procent. In 2006 waren er 89.994 mensen werkzaam in de voedingssector. De omzet bedroeg in dat jaar 33.2 miljard euro.

De laatste jaren floreerde de voedingsindustrie vooral in Vlaanderen en Wallonië, ten nadele van Brussel. Fevia stelde daar een opmerkelijke daling van het aantal voedingsproducenten af de laatste twee jaar. De tendens voor het komende jaar zal zijn dat de rentabiliteit blijft dalen in 2007, onder andere door de stijgende afzet- en consumptieprijzen van voedingsproducten. Uiteindelijk zal dit doorgerekend worden aan de consument. (LD)

Tuesday, December 11, 2007

Zesduizend Polen voor Belgische fruitpluk

Zesduizend Polen hebben het voorbije seizoen Belgisch fruit geplukt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Fruitcel, de vereniging waarin VDAB, gemeentebesturen en sociale partners zitten. Omdat de Poolse economie het steeds beter doet, zullen Poolse plukkers volgens VDAB-directeur Johnny Nelissen over een aantal jaren wegblijven. Dan is het volgens hem wellicht de beurt aan de Roemenen en de Bulgaren.


Bij de VDAB wordt opgemerkt dat de vraag naar plukkers daalt. Vorig jaar waren er nog 3.159 vacatures. Dit jaar was er bij de VDAB vraag naar 1.097 plukkers. Op dit moment worden de plukkers volgens de Boerenbond in België beter betaald dan in Duitsland. Dus komen de Polen naar hier, ook al ligt Duitsland dichter bij de deur. Daar plukken ze met Bulgaren en Roemenen.


Er wordt echter een grondige verschuiving verwacht. In Zuid-Spanje zijn nu zelfs mensen uit Ecuador aan de slag. In Litouwen zijn de eerste Chinezen aangekomen. Het aantal sikhs in de fruitpluk is inmiddels zwaar gedaald. De meesten hebben een vaste job in de bouw of zijn zelfstandig. In Borgloon is er ook al een sikh-fruitboer die nu Polen in dienst heeft om te plukken.

Monday, December 10, 2007

Smithuis Bakkerijen overgenomen door Fortis

Fortis Private Equity, de investeringsdochter van Fortis, koopt Smithuis Bakkerijen van Euroland Investments. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Fortis krijgt samen met het management de industriële bakkerijen J.M. Smithuis Pre Pain en Bakkerij J.M. Smithuis in handen. De Nederlandse mededingingsautoriteit moet de management buy-out eerst nog goedkeuren.


Pre Pain is gespecialiseerd in het internationale snelgroeiende afbakbroodsegment. Daarbij wordt brood als halffabrikaat geleverd aan de klant, waarna het ter plaatse wordt gebakken. Smithuis is vooral sterk in dagvers brood in Oost-Nederland. Gezamenlijk produceren de bakkerijen ongeveer 50.000 ton aan broodproducten per jaar. De twee bakkerijen hebben samen ruim 300 medewerkers.


De overname past in de strategie van Fortis om belangen te nemen in middelgrote, groeiende ondernemingen met een unieke martkpositie. Smithuis werkt nauw samen met de Nederlandse landelijke bakkerijorganisatie Bake Five. Het bedrijf is meer dan honderd jaar oud en werd in de jaren negentig omgevormd van ambachtelijke naar industriële bakkerij. De investering door Fortis Private Equity moet verdere groei ondersteunen.

Sunday, December 09, 2007

Artic in handen van IJsboerke

De groep IJsboerke, een dochter van de Nationale PortefeuilleMaatschappij (NPM), heeft een akkoord bereikt met de groep Moraco Belgium voor de aankoop van de roomijsfabrikant Frisa/Artic uit Kuurne. De groep maakt van de gelegenheid gebruik om zijn naam te veranderen in Belgian Icecream Group. De nieuwe groep stelt zo'n 550 mensen tewerk, die dit jaar een omzet van zowat 90 miljoen euro zullen realiseren.


Frisa/Artic werd twaalf jaar geleden overgenomen door de aandelenmaatschappij Moraco van de Nederlander Moermans. Het bedrijf leed verlies, maar Moermans paste jaar na jaar geld bij. Twee jaar geleden nog kwam er een grondige herstructurering, waarbij een zeventigtal werknemers hun baan verloren. Na die operatie bleven er nog een 120-tal werknemers over. Maar het was volgens insiders duidelijk dat Moermans uiteindelijk zou moeten opgeven.


IJsboerke nam twee jaar geleden nog maar MIO uit Luik over en maakt nu dus op drie verschillende plaatsen ijs. Verwacht wordt dat de groep tot een rationalisering zal overgaan. Frisa/Artic heet wel het voordeel over een modern bedrijf en een goede technologie te beschikken, terwijl de merknaam Artic in Frankrijk bijzonder sterk staat, een markt waar IJsboerke moeilijk doordringt.


De groep bezit nu met Artic, IJsboerke en MIO drie van de bekendste ijscrèmemerken van België.

Saturday, December 08, 2007

InBev verkoopt Oranjeboom

Het Belgisch-Braziliaanse bierconcern InBev heeft het Nederlandse bierbedrijf United Dutch Breweries (UDB) verkocht aan de investeringsmaatschappij Nimbus uit Zeist. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. UDB is vooral bekend van de biermerken Oranjeboom en De Drie Hoefijzers, respectievelijk afkomstig uit Rotterdam en Breda. Beide merken waren sinds 1969 in buitenlandse handen.


InBev kreeg UDB in handen via de overname van Allied Domecq. UDB bezit zelf geen brouwerijen, maar betrekt zijn bier van diverse brouwerijen in Europa. Het bedrijf verkoopt onder meer merken als Royal Dutch, 3 Horse, Breda en Trio Stout en bovendien tal van huismerken. UDB exporteert jaarlijks ongeveer 1 miljoen hectoliter per jaar naar meer dan honderd landen in de wereld. Voor kleinere merken is er bij InBev geen plaats meer.


InBev is in Nederland het nummer twee op de markt na Heineken. De groep heeft er naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer 17 procent. In welke mate dat wordt aangetast door de verkoop van UDB, is niet duidelijk. De meest gedronken InBev-bieren in Nederland zijn Dommelsch, Hertog Jan en Jupiler, maar ook Leffe en Hoegaarden zijn er begeerd. InBev heeft in Nederland twee eigen brouwerijen: de Dommelsche Bierbrouwerij in Dommelen en de Hertog Jan Bierbrouwerij in Arcen.

Friday, December 07, 2007

Ontbijten houdt scholieren slank

Uit een grootschalig onderzoek van de Wageningen Universiteit in Nederland blijkt dat scholieren die ‘s ochtends de tijd nemen om te ontbijten minder dik zijn dan de leerlingen die het ontbijt overslaan. Voor het onderzoek werden 35.000 scholieren uit Oost-Nederland ondervraagd.

In totaal slaat ongeveer 13 procent van de ondervraagde jongeren het ontbijt over. Ter compensatie van de gemiste boterhammen eten deze leerlingen later op de dag één of meerdere snacks. Daardoor worden ze sneller dik. Volgens onderzoekster Simone Croezen kunnen jongeren zelfs dikker worden door die tussendoortjes dan door te weinig lichaamsbeweging.

Verder wijst het onderzoek uit dat overgewicht bij jongeren toeneemt. Tussen het einde van de jaren negentig en 2004 nam het aantal scholieren met overgewicht opvallend toe. In 1997 stond het aantal dikke tienermeisjes op 9 procent. In 2004 wordt het cijfer geraamd op 20 procent. Het onderzoek spreekt van een spectaculaire gewichtstoename. (LD)

Thursday, December 06, 2007

Te weinig biovoeding voor te grote vraag

De vraag naar biovoeding steeg de laatste jaren ernstig. De productie ervan blijft echter uit en groeit niet in gelijke verhouding mee. Om toch aan de vraag van consumenten te blijven voldoen, moeten sommige producten geïmporteerd worden. Dit komt de duurzaamheid echter niet ten goede.

Biofresh, distributeur van biologische verse voeding en droogwaren, merkt een stijging in de verkoop van 10 à 15 procent. De vraag is duidelijk gestegen en volgens medezaakvoerder Alain De Meersman zal de belangstelling blijven stijgen. In 2006 kocht de consument al voor 244 miljoen euro aan bioproducten, dat is goed voor een marktaandeel van 1.65 procent. Volgens De Meersman heeft de stijging te maken met een groeiend bewustzijn. Mensen willen gezonder eten en ze beseffen dat biolandbouw belangrijk is om het milieu te conserveren.

Probleem is nu dat de vraag het aanbod begint te overstijgen. Momenteel is er een tekort van 40 procent. Vooral brood, zuivel, diepvriesgroenten en uien vormen een obstakel. Deze producten worden vaak ingevoerd uit directe buurlanden, soms komt het voedsel vanuit andere continenten. Daar wringt het schoentje bij de bioindustrie: door de invoer zijn de producten niet langer duurzaam. Marianne Vergeyle, coördinator van Bioforum, verklaart het tekort door het kleine aantal bioboeren. Daarom is zij nu een samenwerking gestart met de Boerenbond. Samen zullen ze bekijken wat boeren kan overtuigen om over te stappen op biolandbouw. (LD)

Wednesday, December 05, 2007

Croustifrance bouwt derde Franse fabriek

Croustifrance, de Franse bakkerijafdeling van de Belgische voedingsgroep Vandemoortele, investeert 25 miljoen euro in de bouw van een nieuwe fabriek in Noord-Frankrijk. Croustifrance heeft al fabrieken in Reims en in Arras. In Arras komt daar nu nog een tweede fabriek bij. In de nieuwe vestiging zal vooral diepgevroren traditioneel brood en baguettes worden gemaakt. Tegen begin 2009 moet de eerste productielijn operationeel zijn.


Daarna worden er nog twee lijnen bijgebouwd. De fabriek zal een capaciteit hebben van 40.000 ton per jaar en zal bij de aanvang 70 mensen tewerkstellen. Naast de productiehal komt er ook een diepvriesmagazijn. Het is de bedoeling dat daar de producten opgeslagen worden van de drie vestigingen van Croustifrance. Vandaaruit gebeurt ook de verdeling in Frankrijk, de Benelux en Groot-Brittannië.


Vandemoortele bekleedt in Europa een toppositie in diepvriesbakkerijproducten. De groep staat vooral sterk in viennoiserie – zoals croissants en rozijnenbroodjes - speciale broden, ready-to-eat-producten en donuts. Dat de markt jaarlijks met ongeveer vier tot zeven procent groeit, verklaart volgens Vandemoortele waarom de extra productiecapaciteit nodig is. De Belgische voedingsgroep mikt ook op overnames.

Tuesday, December 04, 2007

Univeg werkt samen met Turkse Alara

De Univeg Groep uit Sint-Katelijne-Waver heeft met de aandeelhouders van van de Turkse onderneming Alara een akkoord bereikt voor aandeelovername, onder voorbehoud van de goedkeuring van de mededingingsauthoriteiten. Beide firma's zullen samenwerken en kersen en vijgen leveren aan hun wereldwijd klantenbestand. Tegelijkertijd neemt Univeg de Belgische firma New Fruit Company (NFC) over.


NFC is Alara's partner voor het vermarkten, verkopen en verdelen van de produkten aan Europese retailers. Daardoor kan Univeg zijn marktaandeel vergroten. Alara is wereldwijd verdeler van verse vijgen en de belangrijkste kersenexporteur naar Europa. Het partnership betekent voor Univeg, nu goed voor een omzet van 2,2 miljard euro, een verdere uitbreiding van het productengamma.


Univeg is als distributeur van verse producten actief in 22 landen. Alara heeft 67 vaste personeelsleden in dienst, maar stelt tijdens het plant- en oogstseizoen 3.000 werknemers tewerk. De Turkse groep heeft 300 hectare eigen vijgen- en kersenplantages en doet een beroep op 10.000 zelfstandige telers. De groep staat zelf in voor het kweken van nieuwe vijgen- en kersenbomen en heeft daarvoor 130 hectare ter beschikking.

Monday, December 03, 2007

Biolabel voor Le Pain Quotidien

Bakkerijketen Le Pain Quotidien gaat zijn 25 Belgische vestigingen uitrusten met het Bio-label. De keten verkoopt sinds 2005 tal van bioproducten, maar wil die service nu uitbreiden tot de volledige zaak. Bij Le Pain Quotidien is 65 procent van het aanbod al biologisch en de volgende jaren zal dat steeds verder worden uitgebreid. De eerste drie winkels kregen reeds hun certificaat van de bevoegde instantie Certisys.


De stap zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de prijzen van de producten die Le Pain Quotidien aanbiedt. Bioproducten zijn 25 procent tot 30 procent duurder dan gewone producten. Le Pain Quotidien zet zijn expansie ondertussen verder: er wordt een winkel geopend in Madrid en er zijn plannen voor 7 winkels in Londen. In 2008 zal € 15 miljoen worden geïnvesteerd in de Tsjechische fabriek van de groep.


Le Pain Quotidien is het geesteskind van de Brusselse topkok Alain Coumont, die op het einde van de jaren tachtig besloot om zelf brood te gaan bakken omdat hij er niet lukte om brood te kopen dat naar zijn zin was, zonder smaakverbeteraars, bewaarmiddelen en gist. Op 26 oktober 1990 opende Alain Coumont in de Brusselse Dansaertstraat een eerste bakkerij en verbruiksruimte met één lange gemeenschappelijke tafel.

Sunday, December 02, 2007

Franse bakkerijketen op Belgische markt

De Franse bakkerijketen Paul heeft een eerste Belgische winkel geopend in Brussel. De franchiserechten voor de bakkerijwinkels zijn eigendom van Le Monde du Pain, een dochter van Pizza Hut. De volgende drie jaar zouden vijftig vestigingen van de Franse bakkerijketen in België worden geopend. Daarvoor wordt volgend jaar al een bedrag van 2 miljoen geïnvesteerd.


De origine van bakkerijketen Paul ligt in het Franse Rijsel. Paul maakt samen met Moulin Bleu, Saint Prieux en Ladurée deel uit van de holding Holder. Die was op zoek naar een uitbreiding van zijn franchisenetwerk in België. Pizza Hut, dat met 80 vestigingen in België niet veel ruimte meer ziet voor expansie, was al een tijd op zoek naar een bewezen concept, dat complementair was met de servicemomenten van de pizzaketen.


Paul biedt een assortiment van belegde broodjes, patisserie en brood in de hogere prijsklasse. De Franse bakkerijketen werd opgericht in 1889 en heeft in Frankrijk nu een netwerk van 330 winkels, waarmee maandelijks meer dan vijf miljoen klanten bediend worden. De productie is afkomstig van ruim driehonderd boerderijen met een totale oppervlakte van 3.500 hectaren. De hoofdzetel van de keten is gevestigd in Rijsel.

Saturday, December 01, 2007

Brouwerij Martens op Chinese markt

Brouwerij Martens, de bierproducent uit het Limburgse Bocholt, start in de omgeving van het Chinese Shanghai met de productie van bier voor Chinezen. Brouwerij Martens is in volume gemeten de op één na belangrijkste Belgische brouwer. Tachtig procent van de productie van Brouwerij Martens is bestemd voor export. In België is de Limburgse brouwer vooral bekend als leverancier van huismerken voor onder meer Aldi, Metro/Makro, Carrefour en Cora.


In China gaat Martens bier in petflessen verkopen, een gebruik dat buiten de thuismarkt erg populair is. Met Far Eastern Group uit Taiwan, een belangrijke producent van petflessen, werd daarvoor een joint venture opgericht. De commercialisering van het bier op de Chinese markt komt in handen van Patrice Thys, gewezen topman van InBev. Thys leidt vanuit Hong Kong een consulentenbureau.


Brouwerij Martens bestaat sinds 1758 en werd opgericht door herbergier Adriaan Geerkens. In 1852 werd de brouwerij overgenomen door Frans Martens, een telg uit een aangetrouwd brouwersgeslacht die begon met de bevoorrading van stationscafé’s langs de spoorlijn Antwerpen-Münchengladbach. In 1923 werd begonnen met het brouwen van lage gistingsbier.