Vork en Mes

Saturday, March 29, 2008

Velt eist strengere pesticidennormen

De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), pleit voor waakzaamheid en openheid inzake pesticidenresiduen en beveelt producten uit biologische land- en tuinbouw aan als een zeker alternatief. Daarmee reageert Velt op een studie van het Pesticide Action Network (PAN), waaruit blijkt dat in wijn vaak residuen van pesticiden zitten. Daarnaast benadrukt Velt het belang van bioproducten.


“Na de bekendmaking van de PAN-studie verschenen er her en der sussende berichten, niet alleen over wijn, maar ook over voeding in het algemeen,” aldus Velt. “Daarbij wordt opgemerkt dat de wettelijk toegelaten norm zelden wordt overschreden en dat er zelfs dan nog geen gevaar is voor de gezondheid, aangezien de normen heel streng zijn. Daarmee laat men verstaan dat pesticiden in voeding geen gevaar vormen.”


Men kan zich volgens Velt afvragen wat deze berichten bij de consument doen. “Is die gerustgesteld en tevreden in het besef dat de landbouw- en voedingsindustrie goed voor hem of haar zorgt?” stelt hij. “Of reageert de consument misschien eerder berustend en vindt hij dat hij als gewone burger maar weinig kan doen, aangezien de verschillende studies elkaar tegenspreken.”


Velt stelt dat het pesticidengebruik in België nog verder omlaag moet. “België behoort jammer genoeg tot de Europese koplopers op het vlak van pesticidenconsumptie,” stipt Velt-directeur Jan Van Noppen aan. “De meest toxische stoffen moeten totaal verdwijnen. De combinatie- of cocktail-effecten van pesticiden moet onderzocht worden en de normen moeten herbekeken en indien nodig verstrengd. Bijvoorbeeld voor de bescherming van kwetsbare groepen zoals kinderen.”


Van groot belang is volgens Velt het consumentenrecht op open en eerlijke informatie, zowel op vlak van toxicologische gegevens als de resultaten van de metingen naar pesticidenresiduen. “De overheid heeft die en zou ze vlot toegankelijk moeten maken voor het publiek,” aldus Velt. In dat verband is er in Nederland een interessant initiatief. Op www.weetwatjeeet.nl komt men met enkele muisklikken te weten waar de groenten en het fruit het zuiverst zijn.”


Tenslotte wijst Velt op de bioproducten. “Uit zowat alle onderzoek blijkt dat voedsel uit de biologische land- en tuinbouw een prima alternatief is,” aldus Van Noppen. “Er zitten geen pesticidenresiduen in. We blijven dan ook hameren op bio-voeding uit de winkel, van bij de boer of uit eigen tuin.”

Tuesday, March 25, 2008

Belg kieskeurig op kwaliteit van whisky

De Belg drinkt misschien minder, maar wel betere whisky. Dat zegt Stephen Marshall, whisky-expert en global brands ambassador van het Schotse huis John Dewar. Wanneer vier Belgen samengebracht worden, hoort daar volgens Marshall een fles whisky bij. Schotland mag dan het land van whisky zijn, maar volgens hem kent geen enkel land zoveel whiskyclubs als België.


De Belgen verbruikten in 2006 ongeveer 3,55 miljoen kisten van negen liter sterke drank. In deze vrij stabiele markt gaat het aandeel van de gewone whisky al voor het vierde opeenvolgende jaar achteruit. De betere whisky's - zoals blended and single malts - kennen echter een spectaculaire groei van zeven procent in vergelijking met vorig jaar. De Belg drinkt dus minder whisky, maar kiest daarbij wel voor de hogere kwaliteit.


Barcardi-Martini Belgium gaat zijn aanbod van betere whisky uitbreiden en samengaan
met het Schotse huis Dewar. Stephan Marshal heeft niets dan lof over de Belgen. Hij vindt het naar eigen zeggen een plezier om te zien hoe Belgien in nosing en tasting. De whisky-kennis van de Belg is er volgens hem de jongste tijd sterk op vooruit gegaan. “De liefhebber spreekt niet meer over whisky, maar wel over blended of single malts,” aldus Marshall. “De drank is een hebbeding geworden.” (HJL)

Monday, March 24, 2008

Schoolprestaties lijden onder ongezonde voeding

Leerlingen die meer zijn geneigd om te zakken voor een literatuurtest hebben een te
grote opname van vet en zout en eten te weinig groenten, fruitvezels, proteïnen, calcium en gezonde vetten. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de Canadese
University of Alberta. De wetenschappers benadrukken daarbij de noodzaak aan goede voedselvoorzieningen in de scholen.


De onderzoekers volgden 5.000 tienjarige leerlingen. De onderzoekers hielden bij hun beoordeling rekening met sociaal economische factoren, maar ze stelden vast dat kinderen met een gezonde eetstijl betere schoolprestaties afleveren. De onderzoekers verzamelden gegevens aangaande de grootte en het gewicht van de leerlingen. Hun voedselinname werd beoordeeld door de Diet Quality Index International.


Leerlingen met een lage index score hadden 41 procent meer kans om op een toets te zakken. Met die resultaten willen de onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om de aandacht van de scholen te trekken om te investeren in goede voedselvoorzieningen. Zij concluderen daarbij dat betere voeding niet alleen een positief effect heeft op het dieet en de gezondheid van de leerlingen, maar ook op hun schoolprestaties.

Friday, March 21, 2008

Meisjes verkiezen drank boven voedsel

Steeds meer meisjes en vrouwen slaan maaltijden over om meer te kunnen drinken. Dat hebben een aantal Britse geneesheren gemeld. Deze nieuwe rage heeft de naam gekregen van drankorexcia. De meest recente studies bewijzen dat er een verband bestaat tussen alcoholmisbruik en eetstoornissen. Een derde van boulemiepatiënten heeft problemen met alcohol of drugs.


Volgens Louis Noble, diëtiste aan het Berkshire Healthcare Trust, voert aan dat meisjes een hoge druk voelen om er bij te horen. Om de aandacht te trekken drinken zij overmatig en zijn te slank. Het nuttigen van alcoholische dranken is voor hen belangrijker dan eten. Ook die slanke celebreties met een druk sociaal leven en die veel media aandacht krijgen, hebben en nefaste invloed op gedrag van jonge meisjes. Het wordt bijna een status symbool om dronken opgemerkt te worden.


Hebben meisjes een avond gepland om te gaan stappen, dan zullen zij die dag één of meer maaltijden overslaan of slechts kiezen voor een kleine snack. Een pasta-maaltijd bevat ongeveer 700 calorieën, goed voor vier of vijf alcoholpops. De wetenschappers wijzen erop dat overdadig drinken op een nuchtere maag risico's inhoudt. Men wordt er sneller dronken van en het verhoogt de kansen op mogelijke bewusteloosheid. (HJL)

Thursday, March 20, 2008

Duurdere drank en strengere alcoholwet

België heeft een te groot aantal verkoopspunten voor alcohol. Dat blijkt uit een rapport van een aantal deskundigen. Daarbij zouden de prijzen te laag zijn, zodat minderjarigen gemakkelijk alcoholische dranken kunnen aanschaffen en dat de reclame omtrent alcohol te nadrukkelijk aanwezig is in onze maatschappij. De overheid overweegt de wetgeving rond alcoholverbruik te verstrengen.


Aan de samenstelling van het rapport werd één jaar lang gewerkt. Het omvat tal van voorstellen voor maatregelen betreffende de problematiek van alcohol gebruik in België. Eén van die maatregelen zou stipuleren om de leeftijd voor het kopen van alcoholhoudende dranken op te trekken naar 18 jaar. Ook komt er strenger toezicht op de verkoopspunten waar deze dranken worden verkocht.


Eén van de meest drastische maatregelen zou neerkomen op een verhoging van de alcoholprijs. Alcohol kost in België immers veel minder dan in de buurlanden. De nationale overheid overweegt dan ook de wetgeving rond alcoholverbruik te verstrengen. Het nationaal actieplan alcohol werd opgesteld na consultatie van een aantal deskundigen uit diverse sectoren. (HJL)

Tuesday, March 11, 2008

Afvalcrisis nekt beroemd Napels restaurant

Het beroemde restaurant ‘Caruso’, gevestigd in het hotel Vesuvio in Napels, sluit zijn deuren. Oorzaak is een gebrek aan klanten, te wijten aan de aanhoudende afvalcrisis in de Italiaanse stad, waar het toerisme terugloopt. De directrice van het hotel verklaarde dat niemand nog naar Napels komt, om heel de verloedering door die afvalberg te moeten aanschouwen.


De directrice voerde aan deze beslissing niet graag te nemen, maar uiteindelijk geen andere keuze te hebben. Het hotel Vesuvio, dat opgericht werd in 1882, moest de voorbije jaren door de afvalproblematiek en andere problemen constant prijsverlagingen doorvoeren. In 2005 kostte een overnachting in het hotel nog 250 euro. Vandaag is die prijs gedaald tot amper 160 euro. Het restaurant zou nog wel voor groepsreserveringen de deuren openen.


Het is niet duidelijk hoe lang het restaurant gesloten zal blijven. Caruso is onder meer bekend voor zijn prachtig zicht op de Golf van Napels en de Vesuvius. Maar de jongste jaren is de streek geconfronteerd met zware afvalproblemen. De bestaande vuilnisbelten zijn overvol en de verwerkingsinstallaties falen. Op het hoogtepunt van deze afvalcrisis lag in de Zuid-Italiaanse regio Campania ongeveer een 100.000 ton afval in de straten. Het nieuws over die problemen heeft de toerist afgeschrikt. (HJL)

Monday, March 10, 2008

Delhaize maakt bioproducten goedkoper

De supermarktketen Delhaize gaat de prijzen van zijn biologische groenten gevoelig verlagen. Omdat Delhaize een aantal dure tussenpersonen uitschakelt, zou de prijs van deze producten tot 30 procent lager kunnen liggen. Delhaize is immers overgeschakeld op een rechtstreekse aankoop bij de leveranciers en zal ook de verpakkingen zelf beheren. Analisten stellen dat de concurrenten niet anders zullen kunnen dan het voorbeeld van Delhaize te volgen.


Nochtans stelt Ignace Deroo van de Boerenbond dat de prijs van bioproducten stabiel is gebleven, maar als dat zo blijft doorgaan en niet meer boeren omschakelen naar bioproducten, dreigt er op termijn schaarste, wat de prijs zal doen stijgen. Volgens Petra Pas van Bioforum, de Belgische koepelorganisatie van de biologische landbouwer-
sector, heeft de hogere prijs voor biovoeding echter vooral te maken met de hoge transport- en distributiekosten.


Juist in dit kostenmeetpunt wil Delhaize besnoeien, waarbij de tussenpersonen, die ook de bioprodukten verpakten, worden uitgeschakeld. Delhaize zal ook de verpakking in eigen beheer nemen. De prijsverlaging gaat volgens Delhaize daardoor niet ten koste van de producenten, maar biedt die wel voordeel voor de consumenten. De prijsdalingen zouden al op korte termijn voelbaar zijn.


Volgens analisten zullen de concurrenten de strategie van Delhaize moeten volgen. Daarbij wordt onder meer gewezen op een keten zoals Colruyt, die veel bioproducten aanbiedt en bovendien de laagste prijzen garandeert. Als andere ketens concurrentieel willen blijven, zullen ook zij volgens de analisten moeten volgen. (HJL)

Friday, March 07, 2008

Senioren vragen een andere voeding

Het is geweten dat vergrijzing van onze bevolking drastisch toeneemt. Senioren
hebben behoefte aan een ander voedselpatroon dan de jongere bevolking. De denioren
(55-plusser) en senioren willen ook fit en gezond blijven. Volgens het voedingsmagazine VMT moet de levensmiddelen-industrie dan ook inspelen op specifieke vragen van denioren en senioren.


”Er moeten voedingsproducten ontwikkeld worden die geen slikproblemen kunnen veroorzaken en voor de oudere senioren producten die de reukperceptie beter kunnen benadrukken,” aldus het magazine. “Ook moeten producten aangeboden worden die de
natuurlijke lichamelijke weerstand kunnen verhogen door de toevoeging van anti-
oxidanten op basis van bosvruchten.”


Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor tandbederf. “Veel senioren hebben een tandprothese, maar ook de speekselaanmaak en samenstelling is veranderd, wat dan weer zijn weerslag heeft op de bacteriën in de mond,” voert VMT aan. “Geweten is dat de gram-negatieve bacteriën verantwoordelijk zijn voor een onfrisse adem. Soms is het kauw- en slik probleem die de gunstige kwaliteit van hun leven moeilijk maakt.”


Ook de smaakpapillen op de tong verminderen volgens VMT hun functie, terwijl juist die smaakpapillen de lust tot het nuttigen van voedsel verhogen. “Men weet dat smaak en geur samenhangen, maar de geur vermindert sneller dan het smaakvermogen,” wordt er opgemerkt. “Senioren hebben een grotere behoefte aan bepaalde vitamines en mineralen, zoals calcium en vitamine D voor ondersteuning van het botmetabolisme. Ook weet men dat de vitamineresorptie kan beïnvloed worden door geneesmiddelen en vice versa.”


Ook de intake van vitamine B12 uit de voeding neemt volgens VMT af. “Senioren hebben een verlaagde weerstand bij darminfecties, als gevolg van een verlaagde natuurlijke immuniteit, maagzuursecretie vermindering, vertraging van de darmmobiliteit, gebrek aan beweging, gebruik van geneesmiddelen en vooral in veel gevallen ondervoeding of een tekort aan gevarieerde voeding op basis van essentiële groenten. (HJL)

Thursday, March 06, 2008

Unilever start nieuwe onderzoekscentra

Het concern Unilever heeft in het Nederlandse Vlaardingen zijn eerste Centre of Excellence Structured Emulsions. Daar ontwikkelen 225 onderzoekers margarines, mayonaises, spreads, saladedressings en roomalternatieven. In deze nieuwe context wil de multinational innovatieve producten ontwerpen die bijdragen aan de groei. Vlaardingen is het eerste van de in totaal zes wereldwijde Centres of Excellence (CoE) voor productontwikkeling die de Unilever groep heeft gepland.


”De uitdagingen liggen vooral op de terreinen van de natuurlijke voedingsstoffen in oliën,
gezondere keuzes en functional foods,” aldus Carla Hilhorst, directeur van CoE Vlaardingen.
Ook zij ziet mogelijkheden om tegenwicht te bieden aan de stijgende kosten van grondstoffen door ingrediënten efficiënter te benutten en nieuwe technologieën in te zetten. Uit twintig landen werden de R&D-experten gerecruteerd om in de nieuwe CoE Structures
Emulsions te werken.


Naast Vlaardingen omvat CoE Structured Emulsions ook locaties in Dijon (France)
en Englewood Cliff (VS). Ook wenst Unilever zijn CoE in te planten in Duitsland, Polen, Italië, en Groot-Brittannië. In totaal zijn er bij Unilever 2.800 mensen werkzaam in onderzoek en ontwikkeling en wordt jaarlijk ongeveer een 900 miljoen geënvesteerd. Het CoE wil ook het grootste Europese productontwikkelingscentrum van Unilever voor foodsolutions, producten en dienstverlening voor de professionele keuken, herbergen. Tergelijkertijd is er het Europees centrum voor verpakkingstechnologie gehuisvest. (HJL)

Wednesday, March 05, 2008

Wijnaankopen gebeuren meestal door vrouwen

Zeventig procent van de wijnaankopen gebeurt door vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van warenhuisketen Delhaize naar de gewoonten en het aankoopgedrag van haar wijnklanten. Daaruit blijkt dat bij de keuze van een fles wijn vrouwen en mannen andere criteria aanwenden. De beide groepen bepalen eerst de kleur van de wijn. Vrouwen denken eerst aan de combinatie van de wijn met het gerecht dat zij in gedachten hebben, dan de prijs en het uitzicht van het etiket.


Mannen laten zich eerder beïnvloeden door het land van oorsprong of de streek van herkomst. Het merendeel van de klanten, ongeveer 55 procent, heeft een voorkeur voor rode wijn. Delhaize kwam op basis van dit onderzoek tot de vaststelling dat er drie groepen van wijnconsumenten zijn. Eerste zijn er beginners, die doorsnee één keer per week wijn drinken en zich laten zich beïnvloeden door het uitzicht van de fles en het etiket. De liefhebbers drinken meer en beslissen sneller hun keuze. Bij deze groep valt hun keuze op de wereldwijnen. De kenners tenslotte drinken heel regelmatig wijn en verkiezen wijnen van betere kwaliteit.


De Vereniging van Professionele Vlaamse Sommeliers (PVS) heeft ondertussen de rode wijn 'Vidaigne 2006' van kinderarts Herman Schotte uit het Heuvelland te verkiezen tot beste belgische wijn. De kinderarts verbouwt een duizendtal wijnstokken en werden in 2000 aangeplant op een stuk grond op de Vidaigneberg. De druiven groeien in een microklimaat. De helling van de wijngaard zorgt voor veel zon en in het bijzonder avondzon. Schotte verwacht de volgende jaren nog een kwaliteitsverbetering bij het ouder worden van zijn nog jonge druivenstokken.


De Brugse Hilde Jonckheere (22) werd bekroond met de 'Young Sommelier Award of Excellence 2008'. (HJL)

Tuesday, March 04, 2008

Dagen van de Zeeuwse mossel zijn geteld

Vanaf 2010 is het gedaan met de Zeeuwse mossel. Dat zegt Jos van Damme, voorzitter van de Vereniging van Mosselkwekers uit Yerseke. Reden daarvoor is het feit dat de Nederlandse Raad van state voor het eerst een vergunning heeft vernietigd voor het ophalen van mosselzaad uit de Waddenzee. Voor de rechter een nieuwe vergunning toelaat, wil hij een studie naar de invloed op de natuur, maar nog voor die klaar is, zal de Zeeuwse mosselsector volgens van Damme verloren zijn.


Van Damme heeft het over een zwarte dag in het mosseldorp Yerseke. "Helaas dringt dat nog niet helemaal door," voert hij aan. Al die jaren worden de mosselvissers volgens hem geboycot door milieuverenigingen. "Zij menen dat het opvissen van mosselzaad ervoor zorgt dat de zeevogels een gebrek aan voedsel hebben." Edwin Foudraine, eigenaar van Prins en Dingemanse, is echter minder pessimistisch, aangezien de mossel bij de Nederlandse cultuur hoort.


Volgens Jaap Holstein, secretaris van de Vereniging van Zeeuws Mosselhandelaars, kan Iers of zelfgekweekt zaad in de toekomst de oplossing brengen. Jos van Damme noemt dat echter een druppel op een hete plaat en vervolgt dat buitenlands zaad of uit een labo enkel kan gezien worden als een aanvulling. "Tijdens de drukke zomermaanden moeten wij beschikken over mosselen van eigen zaad," voert hij aan. Op dit ogenblik zijn er in Yerseke een 60-tal mosselkweekbedrijven. De sector biedt werk aan 2.500 mensen. (HJL)

Monday, March 03, 2008

Broodje kaas is Nederlandse onbijtfavoriet

Onze noorderbuur blijft als onbijtfavoriet het houden bij het bruine broodje met kaas, niettegenstaande Nederland een grote culinaire evolutie kent. Dat blijkt uit een enquête van het Amsterdamse beurs- en congrescentrum RAI. Een groot gedeelte van de ondervraagden stelt daarbij dat brood onmisbaar is in het dagelijkse leven. Er is ook een stijgende interesse in gezonde broodvariëteiten.


De Nederlandse warme bakker doet het nog goed in zijn dagelijkse handel, gezien de grote diversiteit van broden, zoals meergranenbrood, bruinbrood of volkorenbrood. Sommige warme bakkers zijn trouwens niet alleen gekend om hun brood, maar ook voor geraffineerde vormen van patisserie. Veertig procent haalt zijn brood bij de bakker. De rest stapt daarvoor de supermarkt binnen.


Uit dezelfde enquête bleek ook dat één op drie Nederlanders zijn brood het liefst belegd zag met fijne vleeswaren, met als uitschieter rosbief, ham en worst. Het zoete beleg, zoals jam en hagelslag, genoot slechts de voorkeur van een klein gedeelte van de ondervraagde personen. De brooddoos is nog steeds populair, want vier op tien Nederlanders nemen die nog dagelijks meer naar hun werk. Eén op vijf Nederlanders eet nog in de kantine. (HJL)