Vork en Mes

Saturday, February 24, 2007

Delhaize wil aanbod huismerken uitbreiden

Supermarktketen Delhaize wil zijn aanbod huismerken nog verder uitbreiden. Dat heeft Renaud Cogels, executive vice-president van keten, bekend gemaakt op een voedingscongres in het Nederlandse Ermelo. Delhaize denkt daarbij vooral aan de uitbreiding van het assortiment bereide en ook hoogwaardigere maaltijden en ultra-fresh en biologische producten.

Het aanbod van de supermarktketen omvat op dit ogenblik 17.000 artikelen, waarvan 44 procent bestaat uit huismerken. Die vertegenwoordigen 49 procent van de omzet en 58 procent van de winst. Delhaize ziet de huismerken volgens Cogels echter vooral als de beste waarborg voor de onafhankelijkheid van de keten en een uitstekend middel om nieuwe markten en assortimenten te ontdekken.

Daarnaast wil Delhaize ook meer aandacht besteden aan specifieke en regionale buitenlandse producten. "Het gaat daarbij niet om Spaanse of Italiaanse producten," aldus het magazine Distrifood.nl. "Wil wil men producten uit bepaalde Italiaanse of Spaanse regio's aanbieden. Daardoor kan men zich volgens Cogels als supermarkt onderschieden." Van die regionale toeleveranciers wordt wel een absolute exclusiviteit vereist.

Magnetron-maaltijden dikwijls ondermaats

Kant-en-klaarmaaltijden voor de magnetron vormen vaak geen volwaardig dieet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de meeste van deze maaltijden te weinig calorieën bevatten, of onvoldoende groenten of vezels hebben. Ook omvatten ze dikwijls te veel verzadigd vet of zout.

Geen enkele van de 25 onderzochte maaltijden scoorde op alle vlakken goede resultaten. Zestien van de 25 maaltijden bleken te weinig energie op te leveren voor een hoofdmaaltijd. Maar maaltijden die wel genoeg energie leveren, zijn ook pas volwaardig als ze ook voldoende groenten en vezels bevatten en niet te veel ongezonde vetten en zout.

Tachtig procent zat boven de norm van twee gram zout en de helft van alle maaltijden bleek minder dan 150 gram groenten op te leveren. De smaak van de geteste maaltijden bleek volgens de Consumentenbond over het algemeen wel goed te zijn.

Vrouwen gooien gemakkelijker eten weg

Een Belgisch gezin gooit per maand gemiddeld acht kilogram voedsel weg. Dat blijkt uit een onderzoek van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Dat weggegooid voedsel kost een gezin 330 euro per jaar. Volgens de onderzoekers wordt gemiddeld
één op de vijf potjes yoghurt, een vijfde van alle charcuterie en één op de tien sneetjes kaas weggegooid.

Er zijn verschillende redenen om het voedsel in de vuilnisbak te gooien. Soms is de vervaldatum verstreken, maar soms vindt de consument dat het voedsel er niet meer zo fris uitziet. Ook blijken in de keuken dikwijls te grote hoeveelheden gekookt te zijn. Met het weggegooid voedsel zouden 30.000 mensen een jaar lang drie maaltijden per dag kunnen gebruiken.

Vooral na de nieuwjaarsperiode en na de grote vakantie blijkt opvallend veel voedsel weggegooid te worden. Charcuterie wordt door vier op de tien gezinnen geregeld weggegooid. Zo blijkt twintig procent van salami, paté en hesp in de vuilnisbak te belanden. Daarnaast blijkt dat vrouwen gemakkelijker eten weggooien dan mannen. Drie kwart van de ondervraagden vond van zichzelf dat ze weinig of niets weggooiden.

Australische graanoogst weer in problemen

De Australische graanoogst zal door de aanhoudende droogte deze zomer met 59 procent dalen tot 1,9 miljoen ton. Dat voorspellen Australische wetenschappers. De oogst is er in meer dan twintig jaar nog nooit zo klein geweest. Australie zal daardoor dit jaar voor de tweede keer in zijn geschiedenis graan moeten importeren. Ook andere landbouwsectoren hebben te lijden onder de droogte.

De Australische oogst van rijst daalt volgens de onderzoekers wellicht met 90 procent tot 106.000 ton. De katoenproductie neemt af met 42 procent tot 250.000 ton. Om met het schaarse water toch zoveel mogelijk van hun teelten te redden, hebben vele Australische boeren delen van hun gewassen laten verloren gaan. De teelten beslaan nu 743.000 hectaren grond, de helft van het normale areaal.

De tegenvallende oogsten zorgen dit jaar wel voor minder problemen dan tijdens de vorige rampperiodes. De prijzen van de landbouwproducten liggen immers relatief hoog en de rentevoeten blijven laag. Gesteld wordt dat de boeren vandaag beter weten hoe ze hun verliezen kunnen beperken.

Friday, February 16, 2007

Vis maakt slim

Een zwangerschapsdieet van meer dan 340 gram vis die rijk is aan Omega3, zorgt voor kinderen met een hoger verbaal intelligent quotient. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). De aanbevelingen zijn opmerkelijk, want tot nu toe werd aan zwangere vrouwen altijd een grote consumptie van vis afgeraden.

Die terughoudendheid tegenover visconsumptie tijdens de zwangerschap had vooral te maken met de vrees dat de foetus daardoor zou blootgesteld worden aan giftige producten zoals kwik, pcb's en dioxines. Die zouden door de vissen uit het vervuilde zeewater zijn opgenomen. Maar de onderzoekers zeggen geen sporen gevonden te hebben dat een beperkte visconsumptie een bescherming zou geboden hebben.

"Tijdens het onderzoek werden de vrouwen tijdens hun zwangerschap gevolgd, terwijl de mentale evoluties van de kinderen werden gecontroleerd tot ze acht jaar oud waren," aldus het magazine The Lancet. Daarbij stellen ze duidelijk aanwijzingen gevonden te hebben dat een visconsumptie van meer dan 340 gram per week duidelijk positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de kinderen.

Het risico op een verlies aan belangrijke voedingsstoffen is bij een beperkte visconsumptie volgens de onderzoekers veel groter dan het risico op blootstelling aan contaminerende producten. Zo bleken kinderen van zwangere vrouwen die helemaal geen visproducten gebruikten, vijftig procent meer kans te hebben om tot de groep met het laagste intelligentiequocient te behoren.

Kinderen van vrouwen met een beperkte visconsumptie bleken negen procent meer kans te hebben om tot de groep met het laagste intelligentiequocient te behoren in vergelijking met kinderen van vrouwen die meer dan 340 gram visproducten per week verbruikten. Vrouwen met een beperkte visconsumptie bleken ook vooral uit sociaal achtergestelde achtergronden te komen en een minder ideale levensstijl te hebben.

"Een advies om de visconsumptie te beperken, zou kunnen leiden tot een gebrek aan voedingsstoffen die noodzakelijk zijn voor een optimale neurologische ontwikkeling," stippen de onderzoekers aan. "Daarnaast blijkt dat Omega3-vetzuren tijdens de zwangerschap rechtstreeks verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een goede intellectuele ontwikkeling."