Vork en Mes

Thursday, July 31, 2008

Franse veehouders voeren melkproductie gestaag op

Franse melkveehouders werken gestaag aan het vermeerderen van de melkproductie. Ze houden melkgevende koeien langer aan en proberen met gericht voeren de dieren productiever te maken. Sinds het begin van het melkjaar is de Franse melkplas daardoor gemiddeld 8 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De Franse melkplas is vorig jaar vlug gezakt, waardoor de totale productie ook flink onder het quotum geraakte. In oktober stond Frankrijk daarmee al 725 miljoen liter onder de Brusselse limiet. De quotumverhoging door Brussel en het opvoeren van de individuele quota door Parijs zelf hebben alles veranderd. "Sinds december gaat de melkproductie de lucht in als reactie op de hogere melkvergoeding die het effect is van de wereldwijde zuivelprijzen. Vooral in de eerste drie maanden van dit jaar is sprake van een uitzonderlijke stijging", meldt de agrarische infodienst Agreste.

Omdat de melkveestapel tot eind vorig jaar nog bleef dalen, hebben veehouders meer dan twee jaar oude vaarzen vroeger dan normaal in productie gebracht, analyseert Agreste. Het aantal melkkoeien is daardoor sinds vorig jaar met 50.000 gestegen tot 3.649.500 per eind mei. Agreste is gelooft er echter niet in dat de gunstige trend zal aanhouden. De grotere melkplas leidt tot lager profijt. Bovendien werkt het tekort aan vaarzen die oudere koeien kunnen vervangen als een rem. "De omstandigheden zijn voor het jaar 2008/09 dan ook minder rooskleurig", luidt het.(LA)

Friday, July 25, 2008

"Machinering herstelt sociaal contact tussen boeren"

Een decennia geleden werd De Machinering opgestart. Ondertussen is de helft van de Lokerse landbouwers deelnemer bij deze organisatie, die toelaat dat landbouwers samen machines aankopen en die vervolgens aan elkaar uitlenen.
"De boeren maken er geen winsten mee, maar ze verminderen de kosten wel", zegt Philip De Visscher (44), secretaris van de vereniging. "Maar dat is niet het enige voordeel dat deze organisatie biedt. Zo hebben de landbouwers onderling nu veel meer contact dan tien jaar geleden".
"Wij zijn vandaag geen pure concurrenten meer. Meer nog, we zijn vrienden geworden omdat de interactie tussen ons is gegroeid", zegt De Visscher. "Er wordt al eens gepraat over het leven op de boerderij. Sommigen hebben vragen, anderen hebben oplossingen. We komen zo ook te weten dat we niet de enigen met problemen zijn. Dat is positief".
Toen De Machinering in 1998 gestart werd, was het een van de voorlopers in Vlaanderen. Tien jaar later zijn er al meer dan twintig soortgelijke realisaties. "Officieel zijn we een loonwerkersbedrijf", zegt De Visscher. "Maar dan een dat niet op winst uit is. Het is overigens ook niet de bedoeling in concurrentie treden met de bestaande loonwerkersbedrijven. We willen enkel dat wij elkaar helpen en dat is trouwens ook te merken aan de machines die we ter beschikking stellen. Daar zijn bijvoorbeeld geen trekkers bij. De landbouwers die bij ons machines komen halen, moeten die zelf trekken".
Tien jaar geleden sloten zestien Lokerse landbouwers zich aan bij De Machinering. Nu zijn er 32 leden. Enkel landbouwers van binnen de Lokerse stadsgrenzen mogen lid worden. "Sommige collega's uit Sint-Niklaas hebben lang aangedrongen om bij ons te mogen aansluiten", zegt De Visscher. "Maar wij houden die boot af, omdat we denken dat de afstand dan te groot wordt".(LA)