Vork en Mes

Thursday, November 03, 2005

Paling chemisch besmet

In zowat alle Europese meren en rivieren wordt vastgesteld dat de paling snel aan het verdwijnen is. In een nieuw rapport "Swimming in Chemicals" stelt de milieuorganisatie Greenpeace vast dat palingen besmet zijn door chemische stoffen van menselijke makelij.

Het Greenpeace-rapport wordt uitgebracht twee weken voordat het Europees Parlement en de regeringen van de Europese lidstaten stemmen over de Reach-wetgeving, die een betere controle op de chemie mogelijk maakt. "Het valt evenwel te vrezen dat wordt toegegeven aan het intense gelobby van de chemische industrie om dit Europese wetsvoorstel af te zwakken. Nochtans is deze wetgeving noodzakelijk om ons leefmilieu en onze gezondheid te beschermen", stelt Greenpeace.

Voor de studie naar de Europese palingen werden monsters genomen uit twintig rivieren en meren in tien landen van de Europese Unie, waaronder België. Het onderzoek "brengt een buitengewoon wijdverspreide vervuiling met gebromeerde vlamvertragers (BFR) aan het licht". Die groep chemische stoffen wordt verwerkt in textiel, plastic en elektronische apparaten. Elke paling die in Europa gevangen werd, was met minstens één gebromeerde vlamvertrager besmet.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home