Vork en Mes

Thursday, October 20, 2005

Suikersector slokop landbouwsubsidies

Een groot deel van de federaal toegekende Europese landbouwsubsidies gaat naar suikerbedrijven. Dat blijkt uit de gegevens die het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) donderdag op zijn website heeft gepubliceerd. Grootste begunstigde is de Tiense Suikerraffinaderij, die in 2004 bijna 92 miljoen euro kreeg van de 550 miljoen euro die door het BIRB werden toegekend.

In totaal ontvingen in 2004 ruim vierhonderd bedrijven subsidies, gaande van 92 miljoen euro tot minder dan 100 euro. De subsidies komen uit de Europese begroting. Ze dienen als steun voor uitvoer van landbouwproducten buiten de Europese Unie (restitutie) enerzijds, en als steun voor het gebruik van landbouwproducten door voedingsmiddelenbedrijven of scheikundige bedrijven of maatregelen voor het beheer van de markt bij productieoverschotten anderzijds.

Het BIRB is het erkende betaalorgaan voor federale landbouwsubsidies. Op verzoek van premier Guy Verhofstadt en minister van Landbouw Sabine Laruelle besliste het gisteren/woensdag om de lijst van rechtspersonen die federale subsidies krijgen, te publiceren. Eerder deze week had Vlaams minister van landbouw Yves Leterme de lijst bekendgemaakt van begunstigden van de 251,7 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies, die via de Vlaamse landbouwadministratie verdeeld worden.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home