Vork en Mes

Thursday, October 06, 2005

Paling beter beschermen

Alle Europese lidstaten moeten tegen juli 2007 nationale beheersplannen voor palingen geïmplementeerd hebben. Die plannen moeten verzekeren dat minstens veertig procent van de volwassen palingen kan ontsnappen naar zee. Volgens de Europese Commissie is de nood hoog. Het palingbestand in de natuur bedraagt immers nog slechts één procent van het historische niveau.

In de natuur worden palingen geboren in een deel van de Atlantische Oceaan nabij de Caraïben. Vandaar drijven en zwemmen ze naar Europa. Ze klimmen op naar rivieren en meren. Bij hun levenseinde keren ze terug naar hun paaigrond, om daar kuit te schieten en te sterven.

Door overbevissing en menselijke ingrepen in de natuur is het palingbestand fel gedaald. Daarom moet ieder land nu letterlijk de weg vrijmaken voor de palingen. Bovendien komt er een verbod op de palingvangst tijdens de eerste helft van iedere maand, in afwachting van de nationale beheersplannen.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home