Vork en Mes

Saturday, August 27, 2005

Groentesap op de boerderij

Misvormde of ondermaatse groenten zijn niet langer verloren voor consumptie. Een Nederlands bedrijf wil de afgekeurde producten immers ter plaatse op de boerderij laten verwerven tot groentensap. Daardoor gaan er zo weinig mogelijk voedingsstoffen verloren.

Aan groenten met grillige vormen is niets mis, maar toch komen ze niet in de winkels te liggen. De meeste consumenten willen dergelijke misvormde producten immers niet. Die groenten eindigden dan ook meestal als veevoeder. Maar het Nederlandse bedrijf Provalor wil daar verandering in brengen.

Provalor gaf de opdracht om een mobiele demonstratie-installatie voor het winnen van wortelsap te bouwen. Over tien jaar wil het bedrijf in Europa veertig tot vijftig apparaten operationeel zijn om sap te winnen uit groenten die niet voor menselijke consumptie kunnen worden gebruikt.

De mobiele apparaten worden op het landbouwbedrijf geplaatst. Daardoor kan het sap worden gewonnen op de locatie waard de groenten worden gesorteerd en verwerkt. Op die manier gaan er immers zo weinig mogelijke voedingsstoffen verloren. In Nederland zou het jaarlijks gaan om een groentenberg 600.000 ton die tot sap verwerkt kan worden.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home