Vork en Mes

Thursday, June 28, 2007

Lichte daling voor Belgische zuivelomzet

Onder invloed van lagere prijzen is de omzet van de Belgische zuivelindustrie vorig jaar lichtjes gekrompen tot 3,7 miljard euro. Anderzijds investeerden de zuivelbedrijven in 2006 ongeveer 89 miljoen euro. Dat is ruim vier procent meer dan in 2005 en op één na het hoogste investeringsbedrag dat ooit op jaarbasis gerealiseerd werd. Eind vorig jaar telde België nog 11.800 melkleveraars,


De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) voert aan dat er de jongste jaren in de melkveehouderij een herstructurering aan de gang is. De voorbije twee jaar is het aantal melkleveraars telkens met bijna zeven procent gedaald. Eind vorig jaar telde België 11.800 melkleveraars, tegenover 12.700 het jaar voordien. De gemiddelde melklevering per Belgische producent is met bijna 7 procent toegenomen tot 247.000 liter.


De uitvoer van de Belgische zuivelbedrijven stagneert op ongeveer 1,9 miljard euro, ruim de helft van de totale omzet. Het aandeel van de uitvoer naar de wereldmarkt daalt van ruim 17 procent naar ongeveer 12 procent. Vorig jaar voerden de Belgische melkerijen voor ongeveer 231 miljoen euro uit naar de wereldmarkt, slechts 6 procent van het totale omzetcijfer. Intussen neemt de invoer van zuivelproducten verder toe.


Dat resulteerde vorig jaar in een negatief handelssaldo van 250 miljoen euro, ruim één derde hoger dan in 2005. Met een gemiddeld quotum van 230.000 liter staat België in Europa op de achtste plaats. Met een gemiddelde van 731.000 liter hebben de Denen de Britten van de Europese troon gestoten. Daarna volgt Nederland met een gemiddeld quotum van 479.000 liter.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home