Vork en Mes

Friday, September 30, 2005

Europa heeft nieuw bananenplan


De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel klaar over de import van bananen. In het voorstel werd de importtaks verlaagd tot 187 euro per ton. Als de Latijns-Amerikaanse landen het voorstel kunnen aanvaarden, gaat het nieuwe regime op 1 januari in.

Europa werd in 2000 door de Wereldhandelsorganisatie WTO veroordeeld wegens het huidige bananenregime. In het bestaande stelsel is een sterke begunstiging van ACP-bananen, bananen afkomstig uit oud-kolonies in Afrika of de Caraïben. De producenten van zogenaamde dollarbananen (de Latijns-Amerikaanse landen en VS-multinationals als Chiquita) hadden
daartegen klacht ingediend.

Begin dit jaar stelde Europa daarom voor om de importquota (nadelig voor dollarbananen) te laten vallen en enkel met een importtarief te werken. Toen werd 230 euro per ton voorgesteld. Het dollarbananen-kamp trok met dit voorstel opnieuw naar de WTO, en haalde opnieuw gelijk. Daarom is er nu een herwerkt voorstel, met een tarief van slechts 187 euro per ton. De ACP-landen mogen 775.000 ton invoeren tegen een nultarief.

Of dit voorstel het haalt, is onzeker. Er komt eerst overleg met de Latijns-Amerikaanse landen en de WTO. Gezien het grote belang van het dossier en de vele tegengestelde belangen, zou het een wonder zijn, mocht dit voorstel niet op nieuw protest stuiten.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home