Vork en Mes

Monday, April 14, 2008

Sterke druk op winstmarges voedingswinkels

Ondernemersorganisatie Unizo wijst erop dat de kleine zelfstandige voedingswinkels in een zeer concurrentiële prijzenmarkt opereren met een sterke druk op de winstmarges. Die bedraagt in de algemene voeding gemiddeld 1,5 procent. "Het gaat bijgevolg geenszins om woekerwinsten ten koste van boeren en tuinders. Er is geen reden de hete aardappel door te schuiven naar de zelfstandige distributie", vindt Unizo. 


Begin april meldde Boerenbond nog dat landbouwers nauwelijks profiteren van de stijgende voedselprijzen. Unizo wijst erop dat de "noodzakelijke tussenhandel en de distributie een belangrijke toegevoegde waarde is in de vorm van verwerking, verpakking, bewaring, transport, koeling, personeel, passende levering en marketing ten behoeve van de distributie en de eindverbruiker". De landbouworganisatie vreest ook het ergste voor 2008. “Alles wijst erop dat er dit jaar uitzonderlijke prijsstijgingen voor meststoffen en graanproducten zullen genoteerd worden. Als dit niet kan worden doorgerekend in de eindproductprijs, dan wordt 2008 een heel zwaar jaar voor onze boeren”.

Volgens Boerenbond heeft de land- en tuinbouwsector al in 2007 bufferend gewerkt en de prijsstijgingen voor energie en granen opgevangen. “De sector kan die bufferende rol onmogelijk volhouden. Het elastiek rekt tot het springt”, aldus de voorzitter.

Unizo deelt wel de bekommernis van de landbouworganisatie voor een correcte prijs voor het werk van boeren en tuinders. "De landbouwprijzen worden evenwel in zeer grote mate bepaald door de Europese en de wereldmarkt en door vraag en aanbod", benadrukt Unizo. (LA)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home