Vork en Mes

Tuesday, April 15, 2008

Kritiek op biobrandstoffen vermurwt EU-commissie niet

De Europese Unie vindt nog steeds dat tien procent van het Europese transport tegen 2020 op biobrandstoffen moet rijden. Zo reageerde de Europese Commissie maandag op de toenemende kritiek dat biobrandstoffen mee de voedselprijzen de hoogte injagen en het milieu schade kunnen berokkenen. "Er is geen sprake van de doelstelling te schrappen. We zijn op de hoogte van de problemen met biobrandstoffen. We houden er rekening mee bij de vastlegging van de criteria inzake duurzaamheid", zei de woordvoerster van eurocommissaris voor Milieu Stavros Dimas.De doelstelling voor biobrandstoffen maakt deel uit van het ambitieuze klimaatpakket dat de uitstoot van CO2 in de Europese Unie tegen 2020 met 20 procent moet verminderen. De woordvoerster herinnerde eraan dat staatshoofden en regeringsleiders op de voorbije Europese top nogmaals hun steun voor de doelstellingen bevestigden. Dat neemt niet weg dat verscheidene leiders ook toen reeds gevoelig bleken voor de de aanzwellende ongerustheid over de productie van biobrandstoffen.

De Sloveense premier Janez Jansa erkende na afloop van de top dat de doelstelling her en der in vraag werd gesteld.

 De kritiek valt bij de Commissie niet helemaal in dovemansoren. Zo bevestigde haar woordvoerder maandag dat eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel op 20 mei aan de lidstaten gaat voorstellen om de subsidies voor de productie van biobrandstoffen - 90 miljoen euro voor twee miljoen hectare - te schrappen. "De subsidies zijn niet meer nodig, de markt doet haar werk", zo duidde de woordvoerder het voornemen.Om de crisis aan te pakken, pleitte de Franse minister van Landbouw Michel Barnier maandag op een bijeenkomst met zijn Europese ambtgenoten in Luxemburg alvast voor een "nieuw Europees initiatief voor de voedselzekerheid". Volgens de Fransen bewijst de voedselcrisis dat de Europese landbouwsector machtig moet blijven en dat Europa meer voedsel moet produceren om de wereldwijde schaarste op te vangen.(LA)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home