Vork en Mes

Thursday, February 14, 2008

Minimum alcoholhoeveelheid in jenever wettelijk vastgelegd

Op 13 februari is de nieuwe EU Verordening voor gedistilleerde dranken gepubliceerd. Deze nieuwe verordening vervangt de oude verordening uit 1989. Voor met name Nederland en België is met de nieuwe verordening een belangrijke kwestie opgelost: het minimum alcoholpercentage van jenever.

Omdat Nederland en België hierover indertijd geen overeenstemming bereikten, kende jenever als enige gedistilleerde drank in de EU geen wettelijk minimum. Nu is vastgelegd dat jenever een minimumalcohol percentage van 30% moet hebben en jonge en oude jenever tenminste 35%.
Maar belangrijker nog is de erkenning van jenever als geografische benaming. Dit betekent dat jenever (of genever, genièvre, péket) vanaf nu uitsluitend mag worden geproduceerd in Nederland, België, een tweetal noordelijke provincies in Frankrijk en 2 Duitse deelstaten. Hierdoor is jenever vergelijkbaar met bijvoorbeeld cognac, calvados en Schotse whisky, die ook uitsluitend afkomstig mogen zijn uit specifieke regio's.

Jenever is in Nederland veruit de belangrijkste gedistilleerde drank met circa 20 miljoen liter consumptie per jaar. De geografische bescherming van jenever tot de lage landen is dan ook een belangrijke erkenning dat jenever niet alleen hier dé nationale drank is, maar ook alleen maar afkomstig mag zijn uit landen waar het traditioneel geproduceerd werd.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home