Vork en Mes

Monday, October 15, 2007

Eén op zeven gaat elke dag met honger slapen

Van de totale wereldbevolking gaat dagelijks één op zeven met honger naar bed. Dat blijkt uit de wereldhonger-index die in Berlijn werd voorgesteld. De index vergelijkt onder meer het sterftecijfer van kinderen en de voedselvoorziening in 91 ontwikkelingslanden. De Duitse organisatie Wereldhongerhulp die de index voorstelde kan niet aanvaarden dat op dit ogenblik 854 miljoen mensen honger lijden.

206 miljoen hongerlijders wonen in Afrika. In 36 landen heeft de situatie intussen alarmerende proporties aangenomen volgens Ingeborg Schäuble, voorzitster van Wereldhongerhulp. Bovenaan de lijst staan Sierra Leone, Ethiopië en Liberia. Ook in Burundi en Congo is de situatie ernstig.

De hulporganisatie spoort regeringen van zowel de industrielanden als de ontwikkelingslanden aan om meer tegen de honger te ondernemen. Vooral naar het platteland moet een grotere geldstroom op gang gezet worden volgens Schäuble. De bewoners van landelijke gebieden zijn geheel afhankelijk van hun eigen teelt waardoor ze sneller in moeilijkheden raken als de oogst tegenvalt. In 2000 engageerden 189 regeringsleiders zich om het aantal hongerlijders tegen 2015 te halveren. Daar is nog maar één derde van gerealiseerd. (LD)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home