Vork en Mes

Saturday, March 17, 2007

Mossel en oester bedreigd door broeikasgas

Oesters en mosselen worden bedreigd door de verzuring van de oceanen, die voortvloeit uit de stijging van de uitstoot van koolstofdioxide. Dat blijkt uit een internationale wetenschappelijke studie onder leiding van Frédéric Gazeau, onderzoeker aan het Nederlandse Instituut van Ecologie. De verkalking van de mossel en de Japanse oester daalt volgens de onderzoekers evenredig met de stijging van de verzuring van de oceanen.


Elke dag wordt meer dan 25 miljoen ton koolstofdioxide, geproduceerd door menselijke activiteiten, opgenomen door de oceanen. Deze hoeveelheid draagt bij tot de verzuring van het water. Het stond al vast dat een verhoging van de zuurtegraad een moeilijkere productie teweegbrengt van kalkachtig koraal en plantaardige plankton. Maar er was nog geen studie over de impact op weekdieren met een commerciële waarde.


Bij een gemiddelde hypothese van een hoeveelheid van 740 deeltjes op een miljoen koolstofdioxide in de atmosfeer, tegen een huidige hoeveelheid van 370 deeltjes, vermindert de productie van schelpen met 25 procent voor de mossel en met 10 procent voor de oester. Dat kan volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor het overleven van de larven. De schelpen zouden er ook langer over doen om een commerciële omvang te bereiken. Tenslotte zouden ze ook gevoeliger worden voor roofdieren.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home