Vork en Mes

Wednesday, September 06, 2006

Steeds meer kweekvis

Bijna de helft van alle vis die door de Belg wordt geconsumeerd, is afkomstig uit kweekinstallaties. In 1980 bedroeg dat aandeel amper negen procent. De Wereldvoedselorganisatie (FAO) stelt dat het percentage van gekweekte vis alleen nog maar zal toenemen.

Wereldwijd wordt er jaarlijks 45,5 miljoen ton vis gegeten. Dat vertegenwoordigt een omzet van 63 miljard dollar. Daarbij neemt de aquacultuur een steeds groter aandeel in, vooral omwille van de grotere vraag naar visproducten op groeimarkten in Aziƫ. Bovendien is er ook het probleem van de overbevissing. Van de zeshonderd vissoorten voor menselijke consumptie, wordt een kwart overbevist. Ongeveer 17 procent is zelfs bijna helemaal verdwenen.

De FAO stelt dat het aandeel van de visvangst nog altijd heel hoog is, maar wellicht zijn limiet heeft bereikt. Door de groeiende vraag, zal er volgens de FAO tegen 2030 ongeveer 40 miljoen ton extra vis per jaar nodig zijn. Maar dat kan alleen bereikte worden door kweekinitiatieven. Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de productie van kweekvis dan ook met ongeveer acht procent per jaar.

Maar de productie van kweekvis levert ook problemen op. Producenten in ontwikkelingslanden hebben een gebrek aan kapitaal. Daarnaast is er ook een tekort aan land en zoet water. Bovendien heeft de sector ook te kampen met stijgende energiekosten, milieuproblemen en gezondheidsvragen rond gekweekte vis.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home