Vork en Mes

Wednesday, September 20, 2006

Internationale landbouw heeft investeringen nodig

Op de Wereld Voedseldag zal dit jaar benadrukt worden dat de hulp aan de sector de voorbije jaren gevoelig is gedaald. Hoewel de landbouw cruciaal is in de economie van vele ontwikkelingslanden, blijft deze sector volgens de Food and Agriculture Organisation (FOA) dikwijls verstoken van de nodige investeringen.

Het thema van de World Food Day is 'Investing in agriculture for food security'. Daarmee wordt erop gewezen dat vooral de buitenlandse financiële hulp voor de landbouw de voorbije twintig jaar is teruggevallen. In het begin van de jaren tachtig bedroeg die nog negen miljard dollar per jaar, maar dat is op dit ogenblik teruggevallen tot amper vijf miljard dollar.

Ondertussen worden wereldwijd 854 miljoen mensen geconfronteerd met ondervoeding. Volgens de FAO zullen alleen investeringen in de landbouw, samen met steun aan onderwijs en gezondheidszorg, deze situatie kunnen veranderen. FAO-topman Jacques Diouf benadrukt dat er een belangrijke internationale inspanning zal moeten geleverd worden wanneer de wereldbevolking van zes miljard tot negen miljard zal zijn gestegen.

"Dat zal tegen 2050 niet alleen een extra oogst van één miljard ton granen per jaar vergen, maar dit ook realiseren met een steeds slinkende beschikbaarheid van grond en water in vele regio's van de wereld," waarschuwt Diouf. "Bovendien is er ook nog eens de klimaatverandering en de opwarming van de aarde."

Het magazine Foodnavigator wijst erop dat er wel goede intenties zijn gemaakt. "In 1996 hebben regeringsleiders van 176 landen op de World Food Summit in Rome zich ertoe verbonden om de honger in de wereld tegen 2015 met de helft terug te dringen," aldus het magazine. "Daarbij werd gesteld dat er nieuwe financiële bronnen moesten aangeboord worden om de voedselveiligheid te garanderen."

Vijf jaar later werd de International Alliance against Hunger (IAAH) opgezet. Dat was een organisatie van locale, nationale en internationale instellingen en was erop gericht om de honger en armoede uit de wereld te verdrijven.

De World Food Day wordt elk jaar georganiseerd op 16 oktober, als herinnering aan de oprichting van de FAO in 1945. Dit jaar wordt dat in Rome gevierd met een grote Run-for-Food loopwedstrijd op zondag 15 oktober. Tevens komt er een muzikale presentatie door een Goodwill Ambassador van de FAO en een pauselijke boodschap. In 150 landen worden nationale evenementen opgezet.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home