Vork en Mes

Tuesday, November 22, 2005

Groot banenverlies in Europese vleessector?

De Europese vleessector vreest dat er meer dan 600.000 banen verloren kunnen gaan, wanneer er binnen de Europese Unie wordt gekozen voor lagere importheffingen van vlees. Gesteld wordt dat lagere heffingen zullen leiden tot de invoer van veel goedkoop vlees uit landen buiten Europa.

De lagere importheffingen maken deel uit van de WTO onderhandelingen voor een vrijere wereldmarkt, waarover in december In Hongkong een besluit zal moeten worden genomen. De Europeanen zullen voor hun voedsel afhankelijk worden van import. Bovendien is de kwaliteit het vlees in het geding. "Van veel ingevoerd vlees is de kwaliteit minder dan van het Europese vlees," wordt er daarbij bovendien gesteld.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home