Vork en Mes

Monday, April 21, 2008

Kritiek op biobrandstof is hypocriet

De graanhandelaars noemen het de "reinste hypocrisie" dat de stijging van de voedselprijzen afgewenteld wordt op biobrandstof. "Voor deze campagne wordt in de EU slechts 3,5 miljoen ton tarwe op een totaal van 254 miljoen ton granen aangewend voor de productie van bio-ethanol. Om de streefcijfers van de EU-Commissie te halen, zou dat aandeel tegen 2014 niet meer dan 18 miljoen ton bedragen op een verwachte oogst van 310 miljoen ton granen", zegt voorzitter Jean Maertens van de beroepsvereniging Synagra.

Maertens wijst erop dat slechts een weinig van de tarwe van voldoende bakkwaliteit is om voorbestemd te worden voor menselijke consumptie. "En de maïs die in de VS aangewend wordt om bio-ethanol te produceren, is een graansoort die sowieso niet op het bord van de consument belandt", luidt het. Volgens Synagra is het dan ook hypocriet om biobrandstoffen in diskrediet te brengen. De onvrede wordt nog aangewakkerd door het aanslepende diermeelverbod en het geblokkeerde ggo-dossier.

"Nu de boer eindelijk een correcte prijs ontvangt voor zijn granen wordt hem dit niet in dank afgenomen", zegt Maertens, die het betreurt dat de criticasters veel minder geïnteresseerd zijn in de omhooglopende productiekosten van landbouwers dan in de opmars van biobrandstoffen. "En dat beleggingsfondsen en multinationals de prijzen van voedingsgewassen speculatief met tien à twintig procent opdrijven, blijkt ook bij niemand een doorn in het oog te zijn".

Volgens Maertens wordt de publieke opinie "gemanipuleerd" als het gaat over biobrandstoffen. En die publiek opinie is dan ogenschijnlijk de drijfveer voor de politiek om andere standpunten in te nemen. Of worden plots de financiële inspanningen voor de defiscalisatie van de biobrandstoffen het struikelblok voor de noodlijdende regering, besluit Maertens met een kwinkslag richting premier Yves Leterme, die enkele dagen geleden liet weten dat hij "ethische vragen heeft bij het gebruik van voeding voor het aandrijven van voertuigen".(LA)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home