Vork en Mes

Saturday, March 29, 2008

Velt eist strengere pesticidennormen

De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), pleit voor waakzaamheid en openheid inzake pesticidenresiduen en beveelt producten uit biologische land- en tuinbouw aan als een zeker alternatief. Daarmee reageert Velt op een studie van het Pesticide Action Network (PAN), waaruit blijkt dat in wijn vaak residuen van pesticiden zitten. Daarnaast benadrukt Velt het belang van bioproducten.


“Na de bekendmaking van de PAN-studie verschenen er her en der sussende berichten, niet alleen over wijn, maar ook over voeding in het algemeen,” aldus Velt. “Daarbij wordt opgemerkt dat de wettelijk toegelaten norm zelden wordt overschreden en dat er zelfs dan nog geen gevaar is voor de gezondheid, aangezien de normen heel streng zijn. Daarmee laat men verstaan dat pesticiden in voeding geen gevaar vormen.”


Men kan zich volgens Velt afvragen wat deze berichten bij de consument doen. “Is die gerustgesteld en tevreden in het besef dat de landbouw- en voedingsindustrie goed voor hem of haar zorgt?” stelt hij. “Of reageert de consument misschien eerder berustend en vindt hij dat hij als gewone burger maar weinig kan doen, aangezien de verschillende studies elkaar tegenspreken.”


Velt stelt dat het pesticidengebruik in België nog verder omlaag moet. “België behoort jammer genoeg tot de Europese koplopers op het vlak van pesticidenconsumptie,” stipt Velt-directeur Jan Van Noppen aan. “De meest toxische stoffen moeten totaal verdwijnen. De combinatie- of cocktail-effecten van pesticiden moet onderzocht worden en de normen moeten herbekeken en indien nodig verstrengd. Bijvoorbeeld voor de bescherming van kwetsbare groepen zoals kinderen.”


Van groot belang is volgens Velt het consumentenrecht op open en eerlijke informatie, zowel op vlak van toxicologische gegevens als de resultaten van de metingen naar pesticidenresiduen. “De overheid heeft die en zou ze vlot toegankelijk moeten maken voor het publiek,” aldus Velt. In dat verband is er in Nederland een interessant initiatief. Op www.weetwatjeeet.nl komt men met enkele muisklikken te weten waar de groenten en het fruit het zuiverst zijn.”


Tenslotte wijst Velt op de bioproducten. “Uit zowat alle onderzoek blijkt dat voedsel uit de biologische land- en tuinbouw een prima alternatief is,” aldus Van Noppen. “Er zitten geen pesticidenresiduen in. We blijven dan ook hameren op bio-voeding uit de winkel, van bij de boer of uit eigen tuin.”

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home