Vork en Mes

Wednesday, February 06, 2008

Rikilt ontwikkelt test voor screening watergehalte pluimveevlees

Rikilt, het instituut voor voedselveiligheid van Wageningen UR, heeft als Nationaal Referentie Laboratorium ‘Watergehalte pluimveevlees’ besloten een histologische test te ontwikkelen voor het screenen van niet geëtiketteerde aanwezigheid van waterbinders in kip. Dit uit het oogpunt van eerlijke handel en om de consument te beschermen tegen het consumeren van voor sommigen ongewenste stoffen. De huidige testmethoden schieten te kort indien naast water ook watervasthoudende stoffen worden toegevoegd.

Histologie geeft microscoopbeelden van het vlees waarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke kleuringen. Het beeld van normaal kippenspiervlees is al heel lang bekend. Rikilt heeft recent ook beelden gemaakt van kipfilets die in opdracht van het instituut zijn behandeld met waterbinders. Het injecteren van waterbinders leidt tot een duidelijk afwijkend beeld.

Het is commercieel interessant om water en waterbinders toe te voegen aan kipfilet, maar volgens EU wetgeving mag dit vlees dan niet meer als verse kipfilet worden verkocht. Nederland heeft internationaal gezien een slechte reputatie met betrekking tot het behandelen van kipfilets met waterbinders. Alhoewel het gebruik van waterbinders niet verboden is, mogen op deze wijze behandelde filets niet meer als verse kipfilets worden verkocht worden en moet het op het etiket worden vermeld. Ook de gebruikte ingrediënten moeten worden aangegeven.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home