Vork en Mes

Tuesday, February 05, 2008

Mestexport in Nederland neemt fors toe

De export van mest was afgelopen jaar 29% hoger dan in 2006. In 2007 werd circa 1,5 miljoen ton mest buiten Nederland afgezet. De uitvoer van pluimvee- en varkensmest nam met 40% toe. Dat blijkt uit voor­lopige cijfers van Dienst Regelingen van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De export van varkensmest kon in 2007 vooral toenemen door het gebruik van een nieuwe methode van het hygiëniseren van mest en digestaat. Veruit het grootste deel van de export had Duitsland als bestemming. Daar ging circa 1,1 miljoen ton Nederlandse mest naar toe. Dat was 36% meer dan in 2006. België nam 282.543 ton mest af uit Nederland, 10% meer dan een jaar eerder. Er werd 99.273 ton uitgevoerd naar Frankrijk, een toename van 49% in vergelijking tot 2006. Naar de overige landen ging 36.828 ton.

De cijfers zijn nog niet definitief omdat niet zeker is dat alle mest­bonnen over export in 2007 zijn geregistreerd. Dat kan nog tot 6 weken na het einde van het jaar.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home