Vork en Mes

Monday, January 21, 2008

Greenpeacerapport over invloed van landbouwsector op klimaatverandering

De landbouwsector is een van de sectoren die het meest broeikasgassen uitstoot. Nochtans zou de sector kunnen evolueren van een grote uitstoter van broeikasgassen naar een kleine uitstoter of zelfs naar een koolstofput, een reservoir dat meer koolstof opslaat dan uitstoot. Dat blijkt uit een Greenpeacerapport dat vandaag, 8 januari, wordt gepubliceerd.

Het rapport “Cool farming: Climate impacts of agriculture and migitation potential” is het eerste rapport dat de totale invloed van landbouw op de klimaatverandering in kaart brengt. Het rapport werd in opdracht van Greenpeace geschreven door professor Pete Smith, een van de hoofdauteurs van het laatste rapport van het klimaatpanel van de VN.

De huidige landbouwindustrie wordt gekenmerkt door intensief gebruik van energie en chemicaliën, met een toenemende uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Vooral het overmatig gebruik van kunstmeststoffen en intensieve veeteelt dragen bij tot een hogere uitstoot van broeikasgassen.

Het rapport geeft een overzicht van oplossingen die de klimaatverandering kunnen tegengaan: minder meststoffen gebruiken of de vraag naar vlees verminderen, vooral in de ontwikkelde landen. Industriële landbouw put de bodem uit, zodat de grond minder koolstof kan vasthouden. Door de bodem te beschermen, door bijvoorbeeld bodembedekkers te gebruiken of de organische stof in de bodem te verhogen, wordt koolstof beter vastgehouden in de bodem.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home