Vork en Mes

Monday, December 31, 2007

Zeebrugse Visveiling investeert in diepvries

De Zeebrugse Visveiling (ZV) wil dit jaar 2,5 miljoen euro investeringen in nieuwe vissorteermachines. Deze investering komt bovenop de 1 miljoen euro uitbreidingswerken voor het European Fish Centre (EFC). Daar zijn op dit ogenblik honderd visverwerkende bedrijven actief. De uitbreiding moet volgens algemeen bestuurder Marc Bekaert inspelen op de groeiende containertrafiek en klaar zijn om diepgevroren vis te verwerken en te verdelen.


Het nieuwe logistieke centrum zal een oppervlakte hebben van 6.000 vierkante meter en gespecialiseerd zijn in diepvriesproducten voor de visserij en voedingssector. Volgens gedelegeerd bestuurder Marc Bekaert moet dit nieuwe complex een toegevoegde waarde hebben voor de sector. Met het nieuw logistiek centrum is het de bedoeling een extra service aan te bieden aan de bedrijven die er gevestigd zijn.


Op het European Fish Centre zijn er heel wat bedrijven die naast de verwerking van visproducten zich ook specialiseren in bereide producten. Met de nieuwe faciliteiten wil de Zeebrugse Visveiling ookspelen op een tendens binnen de markt van diepvriesproducten. “Wij stellen vast dat Noordzeevis in diepvriesvorm wordt verhandeld in China en zijn ervan overtuigd dat ook opslag en verhandeling van gespecialiseerde voeding ook in Zeebrugge kan gebeuren,” aldus nog Marc Bekaert.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home