Vork en Mes

Sunday, November 25, 2007

Bietensector tegen plannen Tiense Suiker

De suikerbietplanters noemenhet nieuwe voorstel van de Tiense Suikerraffinaderij tot inkrimping van de suikerproductie onaanvaardbaar. Volgens Eric Van Dijck van het Verbond Suikerbietplanters Vlaams-Haspengouw impliceren deze voorstellen dat 2.100 planters of 30 procent van diegenen die aan de raffinaderij leveren moeten stoppen met suikerbietteelt. In Vlaanderen gaat het om 910 telers of 42 procent van het totale aantal.


Omdat de herstructurering van de Europese suikerindustrie tot nu toe niet de verwachte resultaten opleverde, heeft de Europese Commissie zijn herstructureringsplan grondig herzien. Planters die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk stopzetten, kregen een hogere steun, die aantrekkelijker gemaakt werd naarmate men vroeger stopt. Wie getroffen wordt door de definitieve quotavermindering in 2010, ontvangt echter geen enkele vergoeding.


De Tiense Suikerraffinaderij wil daarom volgens het Verbond Suikerbietplanters nog voor 2010 de productiecapaciteit verminderen van 600.000 ton quotumsuiker tot 500.000 ton. Het bedrijf maakte al bekend dat het zijn fabriek in Brugelette zal sluiten. In een eerste fase van de herstructurering staan de Tiense Suikerraffinaderij en Iscal Sugar 13,5 procent van hun quotum af te staan. In een tweede fase zal nog een bijkomend quotum ingeleverd worden.


Een groot aantal suikerbietenplanters zal moeten stoppen. Het gaat om planters met een quotum lager dan 200 ton en telers die zich situeren in het gebied dat het verst van het fabriek gelegen is.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home