Vork en Mes

Saturday, October 20, 2007

Italië grootste melkzondaar van Europa

Volgens voorlopige berekeningen van de Europese Commissie moeten zeven lidstaten van de Europese Unie in totaal bijna 221 miljoen euro superheffing betalen wegens een overschrijding van het nationale melkquotum. Bijna tachtig procent van dat bedrag komt voor rekening van Italië, waar de melkveehouders zes procent meer melk produceerden dan het quotum toelaat.


Vorig jaar bedroeg de totale heffing nog 355 miljoen euro. Naast Italië werd ook in Oostenrijk het quotum flink overschreden. In vijf andere lidstaten werd telkens minder dan één procent boven het quotum geproduceerd. Het gaat om Cyprus, Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Wat de rechtstreekse verkoop aan de consument betreft, rapporteerden enkel Nederland en Cyprus een overschrijding van het quotum.


Dat de totale superheffing voor het voorbije melkjaar 38 procent lager uitvalt dan het jaar voordien is te wijten aan het feit dat het totale leveringsquotum 1,2 miljoen ton hoger lag. Bovendien was de heffing per overtollig geproduceerde kilogram melk acht procent lager dan tijdens het vorige jaar. Bij de bekendmaking van deze cijfers herhaalde eurocommissaris Fischer Boel nog eens dat de melkquota steeds meer een anachronisme worden.


Met ingang van 2015 zullen de quota verdwijnen. In België werd het quotum tijdens het voorbije jaar niet vol gemolken.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home