Vork en Mes

Sunday, September 30, 2007

Europa voorspelt duurder vlees

De Europese Commissie voorspelt dat vlees volgend jaar tien tot derig procent duurder zal worden. Dat is een logisch gevolg van de stijgende voederkosten in de veehouderij, Volgens Europees Commissaris Mariann Fischer Boel is er op de consumentenmarkt tot op heden nauwelijks iets te merken van een doorrekening van de dure landbouwgrondstoffen. Dat is volgens haar vooral een gevolg van langlopende con­tracten in de dierlijke productieketen.


Europees Commissaris Fischer Boel is echter van oordeel dat de Europese Unie zich moet voorbereiden op een totaal nieuwe situatie om te sterke prijsstijgingen en lege winkelrekken te voorkomen. De landbouwcommissaris oppert daarbij de idee van noodvoorraden voor bepaalde graansoorten en roept Rusland en Oekraïne op de graanhandel geen beperkingen op te leggen.


Volgens interne berekeningen van de Europese Commissie stijgt de prijs van pluimveevlees in de supermarkten volgend jaar in de Europese Unie met 10 procent. De prijs van varkensvlees zou zelfs met 30 procent toenemen. Bij rundvlees zou de prijsstijging in 2008 beperkt blijven tot 7 procent. In Vlaanderen pleiten de veehouders al langer voor hogere consumentenprijzen. Op die manier ontstaat financiële ruimte die de productiekosten van de primaire sector kan dekken.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home