Vork en Mes

Wednesday, June 20, 2007

Geen bier meer voor jongeren

De Federatie van Belgische Bierbrouwers wil een totaalverbod op de verkoop van bier aan jongeren onder de zestien jaar. Aangevoerd wordt dat bier een bepaalde maturiteit vraagt en dat bierverbruik onder de zestien jaar eigenlijk gelijk staat met alcoholmisbruik. Directeur Philippe Moortgat van de Belgische Bierbrouwers wijst er daarbij op dat de federatie een gematigde bierconsumptie promoot.


Het voorstel staat nog in de kinderschoenen, maar de Belgische Bierbrouwers zeggen er wel degelijk werk van te willen maken. Op dit ogenblik mogen cafébazen geen alcohol schenken aan minderjarigen die niet vergezeld zijn van een meerderjarige. Maar de federatie wil een totale drooglegging voor jongeren tot zestien jaar. Volgens het Centrum voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (CAD) drinken jongeren voor het eerst alcohol wanneer ze twaalf of dertien jaar oud zijn.


Het CAD vindt een dergelijke verstrenging van de wet een goede zaak. “De Federatie vreest wellicht strengere regels als ze zelf niets onderneemt en dat het zo ver komt als met het rookverbod,” wordt er opgemerkt. “Maar voor een verbod is een maatschappelijk draagvlak nodig. Er moet een zekere vorm van sociale controle nodig, maar daarvoor is een aanhoudende sensibilisatiecampagne nodig.”


Volgens het CAD is alcohol zo ver ingeburgerd dat het vreemd is als een kind op zijn plechtige communie niet voor het eerst een glas wijn of een pils drinkt. “Er is dus nog een lange weg te gaan,” wordt er aan toegevoegd.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home