Vork en Mes

Monday, June 25, 2007

Belgische visvangst daalt met 5,8 procent

De Belgische vissers hebben vorig jaar 5,8 procent minder vis bovengehaald dan het jaar voordien. In totaal brachten de Belgische vissers iets meer dan 17.000 ton binnen. Dat blijkt uit de jongste statistieken over de visvangst op zee van de Federale Overheidsdienst Economie. De waarde van de gevangen vis steeg in dezelfde periode met 4,4 procent. De prijs van garnaal ging het meest omhoog. Daar werd immers een groei met 33 procent genoteerd.


In 2004 brachten Belgische vissers nog meer dan 20.000 ton vis aan wal. Het voorbije jaar werd vooral schol (4.077 ton) en zeetong (3.521 ton) gevangen. Kabeljauw ging het sterkste achteruit, want daar daalde de vangst met 23,9 procent). Ook van de tongschar werd 23,5 procent minder gevangen. Alleen van tarbot werd het voorbije jaar meer gevangen dan het jaar voordien. De vangst nam toe met 3 procent.


Er werd afgelopen jaar wel minder vis gevangen, maar de prijzen stegen met 4,4 procent tegenover 2005. De prijs van kabeljauw klom 15,4 procent, wijting werd 18,2 procent duurder. Het opvallendst was dat de prijs van garnaal met 33,3 procent omhoog ging. De Noordzee is de belangrijkste viszone van Europa. De Noordzee levert immers 29 procent van alle vis die in Europa wordt gevangen. Daarna volgt de Baltische zee met 23 procent.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home