Vork en Mes

Saturday, May 19, 2007

Belg moet vleesconsumptie beperken

De Belgische consument eet steeds meer vlees. Dat gaat ten koste van het leefmilieu. Dat is de conclusie van een rapport van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) en Leefmilieu Brussel. Daarbij wordt opgemerkt dat de veeteelt op wereldschaal verantwoordelijk is voor 9 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan die van de transportsector.


In 1919 at een Belg gemiddeld 30 kilogram vlees per jaar. Dat is op dit ogenblik echter al opgelopen tot meer dan 100 kilogram. Gemiddeld eet een Belg 270 gram vlees per dag. Alleen in Spanje, Denemarken en Frankrijk wordt er meer vlees gegeten. Die hoeveelheid is volgens het rapport trouwens veel meer dan het menselijk lichaam nodig heeft. Volgens de onderzoekers zou de consument zijn vleesconsumptie moeten beperken tot maximaal 100 gram per dag.


In 2005 werd wereldwijd 265 miljoen ton vlees geproduceerd. Dat is vijf keer meer dan in 1950 en dubbel zoveel als in 1970. De sterke stijging is voornamelijk te wijten aan nieuwe industriƫle productiemethoden. Die stijging heeft volgens het rapport een enorme impact op het leefmilieu. Zo worden in vele landen landbouwgrond gewonnen op de oerwouden. Die verdwijnende bossen zorgen ervoor dat er minder koolstofdioxide kan opgenomen worden.


De rundveehouderij is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide in Belgiƫ. Tijdens hun verteringsproces produceren herkauwers bovendien methaan. Dat gas heeft een broeikaseffect dat 23 keer sterker is dan dat van koolstofdioxide. Daarnaast is er nog stikstofhemioxide, afkomstig uit gier of mest, met een klimaateffect dat 296 keer groter is dan dat van koolstofdioxide. Daarnaast is er ook nog de vervuiling door stikstof en fosfor.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home