Vork en Mes

Sunday, March 25, 2007

Laat eten maakt slapend dik

Wie ’s avonds laat nog een stevige hap neemt, wordt al slapend dik. Dat zegt Antoon Scheurink, hoogleraar neuro-endocrinologie aan het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het maagdarmstelsel rekent volgens op een dergelijk laat tijdstip immers geen voedsel meer en gaat veel voedsel tot vetweefsel verwerken.


Uit het onderzoek van Scheurink zou blijken dat het lichaam allerlei manieren heeft om op het gebruik van voedsel te anticiperen. Tijdens de nacht werkt dat mechanisme volgens Scheurink veel minder. “Het betekent dat voedsel dat in de late avond of 's nachts wordt gegeten een heel andere invloed heeft op het lichaamsgewicht,” voert hij aan.


Het maagdarmstelsel rekent tijdens de nacht niet op voedsel. “Wanneer er in de late avonduren toch wordt gegeten, gaat het lichaam buitenproportioneel reageren,” voert hij aan. “Het lichaam maakt dan bijvoorbeeld meer insuline aan dan normaal en verwerkt veel voedsel tot vetweefsel. Doordat de stofwisseling trager verloopt, worden er veel meer calorieën opgeslagen.”


Andere onderzoekers stellen bovendien dat het lichaam 's nachts minder goed in staat is om vet uit de bloedbaan te verwijderen. “Vetbolletjes drijven langer rond en krijgen daarom langer de kans de vaatwand te beschadigen,” voeren ze aan. “Daardoor hebben mensen die lang in ploegendiensten werken en regelmatig 's nachts eten, een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.”


Het effect van late maaltijden op de vetafzetting neemt volgens Scheurink trouwens af naarmate men dat regelmatiger doet. “Het lichaam went aan een bepaald levensritme en gaat daar op den duur rekening mee houden,” voert hij aan.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home