Vork en Mes

Thursday, March 20, 2008

Duurdere drank en strengere alcoholwet

België heeft een te groot aantal verkoopspunten voor alcohol. Dat blijkt uit een rapport van een aantal deskundigen. Daarbij zouden de prijzen te laag zijn, zodat minderjarigen gemakkelijk alcoholische dranken kunnen aanschaffen en dat de reclame omtrent alcohol te nadrukkelijk aanwezig is in onze maatschappij. De overheid overweegt de wetgeving rond alcoholverbruik te verstrengen.


Aan de samenstelling van het rapport werd één jaar lang gewerkt. Het omvat tal van voorstellen voor maatregelen betreffende de problematiek van alcohol gebruik in België. Eén van die maatregelen zou stipuleren om de leeftijd voor het kopen van alcoholhoudende dranken op te trekken naar 18 jaar. Ook komt er strenger toezicht op de verkoopspunten waar deze dranken worden verkocht.


Eén van de meest drastische maatregelen zou neerkomen op een verhoging van de alcoholprijs. Alcohol kost in België immers veel minder dan in de buurlanden. De nationale overheid overweegt dan ook de wetgeving rond alcoholverbruik te verstrengen. Het nationaal actieplan alcohol werd opgesteld na consultatie van een aantal deskundigen uit diverse sectoren. (HJL)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home