Vork en Mes

Friday, December 14, 2007

UA start met drank- en drugsbeleid

Volgend academiejaar wil de Universiteit Antwerpen starten met een alcohol- en drugsbeleid voor zijn studenten. Na een onderzoek aan de universiteit van enkele maanden geleden is gebleken dat ongeveer één op de tien mannelijke studenten tekenen vertonen van problematisch alcoholgebruik. Eén op de zes studenten zou zich wekelijks laten gaan en deelnemen aan een partijtje ‘comazuipen’.

In Engeland is het fenomeen al langer bekend onder de noemer binge drinking. Om daaraan tegemoet te komen voor de studenten hier lanceerde de UA een eerste project via zijn website en die van de geassocieerde hogescholen. Studenten zullen worden aangemoedigd om hun drinkgedrag te evalueren. Nadien zal ook voor drugs een vergelijkbaar project worden uitgewerkt.

Guido Van Hal, faculteit geneeskunde: ‘In het hoger onderwijs werd er tot nu toe van uitgegaan dat studenten oud en zelfstandig genoeg zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook op dit niveau blijkt nood te zijn aan begeleiding en advies.’ Zo blijkt dat de meeste van de drinkende studenten denkt dat de anderen meer drinken dan zijzelf en baseert daarop zijn drankgebruik. In werkelijkheid is dat nauwelijks het geval. (LD)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home