Vork en Mes

Tuesday, November 06, 2007

Dure grondstof perfect excuus voor voedingsector

Een studie van de Vlerinck Leuven Gent Management School bij opinieleiders en beslissingsnemers uit gans de wereld in verband met de snel roterende prijzen van consumptiegoederen heeft bewezen dat sommige voedingsbedrijven profiteren van de stijgende grondstofprijzen om hun prijzen op te hoog op te trekken.

Bij de fabrikanten geeft één op drie toe dat de prijsstijgingen te groot zijn in verhouding met de stijging van de grondstofprijzen. Bij multinationals stijgt dit aantal tot 55 percent, en 67 percent van de supermarkten bekent een te hoge prijsstijging. Weinigen verwachten dat de prijzen zullen daling als de grondstofprijzen dat doen.

Volgens professor Gino Van Ossel wijst dit erop dat sommige bedrijven er inderdaad van profiteren om hun prijzen te veel op te trekken. ‘Dit geldt zeker niet voor iedereen. Hoe sterker het merk, hoe gemakkelijker het is om kostenstijgingen door te rekenen.’aldus Van Ossel. Vooral discounters en huismerken zullen van de gestegen prijsgevoeligheid profiteren. 80 procent van de opinieleiders gelooft dat de consument in 2008 vanzelf prijsgevoeliger zal worden. (LD)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home