Vork en Mes

Saturday, July 07, 2007

Brood nog dit jaar duurder

Volgens de Belgische Confederatie van Broodbakkerij zal tegen het einde van het jaar stijgen. Een brood van 800 gram zal volgens de sectororganisatie 10 tot 20 cent duurder worden. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo zijn zowel de prijzen van tarwe en stookolie als de lonen gestegen. Vooral de tarweprijzen zijn sterk naar boven gegaan. De tarweprijs hebben dit jaar op de wereldmarkt een hoogte bereikt die al in geen elf jaar meer genoteerd was.


De reden daarvoor is de grote wereldwijde vraag naar tarwe. Door die duurdere tarwe stijgt de prijs van bloem en dat moeten de bakkers volgens de Belgische Confederatie van Broodbakkerij proberen terug te winnen in de verkoop van het brood. Naast tarwe- en bloemprijzen spelen echter nog andere factoren mee. Zo zijn de energiekosten en de loonkosten voor de bakkers ook erg gestegen.


De Belgische Confederatie van Broodbakkerij wijst er daarbij op dat de lonen de voorbije 35 jaar met 380 procent zijn gestegen. Bovendien is de prijs van stookolie op één jaar tijd verdubbeld, terwijl de prijs van gas tijdens diezelfde periode met één vijfde is toegenomen. Al die zaken zullen uiteindelijk aan de klanten moeten worden doorgerekend. Dat zou nog voor het einde van het jaar gebeuren.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home