Vork en Mes

Tuesday, June 05, 2007

Voedselkilometers niet automatisch negatief

Voedselkilometers hoeven niet automatisch slecht te zijn voor het klimaat. Dat stellen onderzoekers van de Nieuw-Zeelandse Lincoln Universiteit. Ze voeren daarbij aan dat sommige gewassen in overzeese gebieden onder meer minder bemest hoeven te worden. Ook wordt er gewezen op alternatieven voor onder meer de glasteelten, die elders nog altijd energiezuiniger geproduceerd kunnen worden.


Ingevoerde voedingsproducten stoten volgens de onderzoekers vaak minder broeikasgassen uit dan het lokaal geproduceerde voedsel. “Daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken,” wordt er opgemerkt. “Voor sommige gewassen moet in overzeese gebieden bijvoorbeeld minder bemest worden. Afrikaanse boeren gebruiken ook minder gemechaniseerde werktuigen. Glasteelten kunnen eveneens elders energiezuiniger geproduceerd worden.”


De onderzoekers van de Lincoln Universiteit voeren aan dat elk ton Brits lamsvlees goed is voor 2.849 kilogram koolstofdioxide. “Voor ingevoerd lamsvlees uit Nieuw-Zeeland is dat slechts 688 kilogram, ondanks het feit dat dit vlees meer dan 17.000 kilometer gereisd heeft,” voeren ze aan. Britse onderzoekers twijfelen over de juistheid van de cijfers, maar geven toe dat de schapenteelt in Nieuw-Zeeland een stuk milieuvriendelijker kan gebeuren.


De Lincoln Universiteit stipte ook aan dat ingevoerde zuivelproducten en appelen uit Nieuw-Zeeland eveneens een lagere milieu-impact hebben dan diezelfde producten van Britse origine. Onderzoekers van de Surrey Universiteit maken echter gewag van een veel complexer mechanisme. Britse appels zijn milieuvriendelijker tijdens de herfst en winter, terwijl het in de lente en zomer milieuvriendelijker zou zijn om ze te importeren.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home