Vork en Mes

Sunday, April 15, 2007

Dubai wil distributiecentrum verse voeding worden

Het Arabische emiraat Dubai wil in de Golfregio en het Indische subcontinent een logistieke draaischijf van verse voeding worden. De regio verwacht immers een grote bevolkingsaangroei en de vraag naar voedingsmiddelen zal er volgende jaren dan ook sterk toenemen. Maar omdat het gebrek aan water de landbouw in de regio een dure aangelegenheid maakt, zal een groot gedeelte van de productie moeten ingevoerd worden.


Dubai heeft op dit ogenblik 1,5 miljoen inwoners. Tegen 2015 zal dit aantal wellicht verdubbeld zijn. Op dit ogenblik is nog slechts 15 procent van de bevolking autochtoon. De verwachting is dat dit aandeel nog verder zal dalen, onder meer door de massale toestroom van gastarbeiders. Daarnaast wil Dubai ook zijn toeristische industrie stimuleren, wat voor een extra toevloed van mensen zal zorgen.


Ook Abu Dhabi zal zijn bevolkingsaantal tegen 2015 verdubbelen. Daar wonen op dit ogenblik 1,2 miljoen mensen. Bovendien heeft ook Abu Dhabi grote toeristische plannen. Bovendien is er ook nog Saudi-Arabië, dat de bouw van vier nieuwe steden heeft voorzien. Al die evoluties zouden de regio acht miljoen nieuwe bewoners moeten bezorgen, waardoor een belangrijke voedseldistributie moet opgezet worden.


De regio kampt echter met een tekort aan water, waardoor landbouw er een dure activiteit is. Dat betekent dat er de volgende jaren enorme hoeveelheden voedingsmiddelen in de Golfregio ingevoerd zullen moeten worden om al die mensen van voedsel te voorzien. Sjeik Mohammed bin Saeed Al Maktoum wil van Dubai daarom een centrum van wereldformaat maken voor de distributie van verse voeding.


Daarom wordt het project Jebel Aili Aiport opgezet. Die moet één van de grootste lucht- en zeehavens van de wereld worden. Het project moet in 2009 opgeleverd worden en voorziet op jaarbasis naar 20 miljoen passagiers en 12 miljoen ton cargo. Sinds zes maanden is in Dubai al de flower terminal bij het bestaande vliegveld van Dubai operationeel. De capaciteit bedraagt op dit ogenblik 180.000 ton verse bloemen per jaar.


Er worden bloemen uit productiegebieden in Afrika en Azie gekoeld opgeslagen en geëxporteerd naar afnemers over de hele wereld. Het concept wordt op dit ogenblik uitgebreid naar andere verse goederen en levensmiddelen. De terminal zal dan worden ingezet voor de logistiek van alle gekoelde transporten die via Dubai verlopen.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home