Vork en Mes

Sunday, December 24, 2006

Kosten drankmisbruik hoger dan inkomsten accijnzen

In een groot aantal lidstaten van de Europese Unie liggen de opbrengsten aan accijnzen op alcoholische dranken opmerkelijk lager dan de directe kosten van het drankmisbruik. Dat stelt Sijbren Cnossen, hoogleraar algemene economie aan de Universiteit Maastricht en het Europa College in Brugge, in een rapport van het Nederlandse Centraal Planbureau.


Volgens Cnossen bedragen de inkomsten van de alcoholaccijnzen minder dan de helft van de directe kosten van drankmisbruik in de vorm van gezondheidszorg, politie, justitie, beschadiging van eigendommen en verkeersongelukken. "Daarbij is nog geen rekening gehouden met productieverliezen tengevolge van drankmisbruik en immateriƫle schade," voert de wetenschapper aan.


"Drankmisbruik kost veel geld," voert Cnossen aan. "In Europa bestaan de economische kosten voor 66 miljard euro uit directe kosten voor gezondheidszorg, politie, justitie, beschadiging van eigendommen en verkeersschade, met daar bovenop nog eens 59 miljard aan productieverliezen vanwege verzuim, werkloosheid en voortijdig overlijden. De totale economische kosten liggen vier keer zo hoog als de totale opbrengst van alcoholaccijnzen in de EU-lidstaten."


Naast deze economische schade zorgt alcohol volgens de wetenschapper voor nog veel meer immateriƫle schade. "Jaarlijks komen ongeveer 10.000 voetgangers, passagiers of niet-drinkende chauffeurs om het leven door geintoxiceerde automobilisten," merkt hij op. "Ook leidt alcoholmisbruik tot mishandeling van kinderen en partners, gezondheidsproblemen en criminaliteit."


Cnossen wijst erop dat drinkers hun alcoholconsumptie verminderen als de prijs stijgt. "De prijselasticiteit van bier is - 0,35 procent, die van wijn - 0,68 procent en die van gedistilleerde dranken - 0,98 procent," zegt hij. "Dat betekent dat bierdrinkers maar weinig minder zullen gaan drinken als de prijs stijgt. Maar bij sterke drank zal de impact van een duurder product bijna drie keer zo groot zijn."


Uit onderzoek naar de impact van belastingen op breezers blijkt volgens de wetenschapper dat jongeren gevoeliger zijn voor prijsstijgingen dan ouderen. "Een speciale belasting op breezers lijkt dan ook gewenst," meent hij. "Accijnsverhogingen sorteren daarnaast ook meer effect op de lange tijmijn dan op korte termijn en meer op matige drinkers dan op zware drinkers. Maar ook zware drinkers gaan er minder van drinken."


Voorlichtingscampagnes en een verbod op drankreclames zijn volgens Cnossen nauwelijks effectief tegen drankgedrag. "Ook blijken autopassagiers meer te drinken wanneer er een BOB achter het stuur zit," voert hij aan. "Wel efficient zijn het vastleggen van een minimumleeftijd waarop alcohol mag gekocht worden en willekeurige alcoholcontroles door de verkeerspolitie."

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home