Vork en Mes

Thursday, July 31, 2008

Franse veehouders voeren melkproductie gestaag op

Franse melkveehouders werken gestaag aan het vermeerderen van de melkproductie. Ze houden melkgevende koeien langer aan en proberen met gericht voeren de dieren productiever te maken. Sinds het begin van het melkjaar is de Franse melkplas daardoor gemiddeld 8 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De Franse melkplas is vorig jaar vlug gezakt, waardoor de totale productie ook flink onder het quotum geraakte. In oktober stond Frankrijk daarmee al 725 miljoen liter onder de Brusselse limiet. De quotumverhoging door Brussel en het opvoeren van de individuele quota door Parijs zelf hebben alles veranderd. "Sinds december gaat de melkproductie de lucht in als reactie op de hogere melkvergoeding die het effect is van de wereldwijde zuivelprijzen. Vooral in de eerste drie maanden van dit jaar is sprake van een uitzonderlijke stijging", meldt de agrarische infodienst Agreste.

Omdat de melkveestapel tot eind vorig jaar nog bleef dalen, hebben veehouders meer dan twee jaar oude vaarzen vroeger dan normaal in productie gebracht, analyseert Agreste. Het aantal melkkoeien is daardoor sinds vorig jaar met 50.000 gestegen tot 3.649.500 per eind mei. Agreste is gelooft er echter niet in dat de gunstige trend zal aanhouden. De grotere melkplas leidt tot lager profijt. Bovendien werkt het tekort aan vaarzen die oudere koeien kunnen vervangen als een rem. "De omstandigheden zijn voor het jaar 2008/09 dan ook minder rooskleurig", luidt het.(LA)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home